Tillägg pressmeddelande – Graphene

Kari Hejt som listas som en av ledarna i Graphene flagship är involverad i många olika grafen projekt, han är bra att söka på. Han är anställd på Chalmers.
 
 
 
Företaget Versarien tillverkar Graphene och Kari Hjelt är inblandad även här. Här kan man hitta en kopia av ett avtal mellan Versarien och en turkisk forskare som har forskat kring och kommit fram till att Graphene kan användas som botemedel mot covd-19.
 
 
 
”The solution described in Proceedings of the National Academy of Sciences combined HA with a chemical called graphene oxide.” anges i artikeln nedan