TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

Vi bevittnar hur multinationella företag terraformerar planeten framför våra ögon. Ett fåtal mäktiga individer och maktcentra tar över och påtvingar mutation av mänskligheten. Genom en sedan länge planerad teknokrati har de en aldrig tidigare skådad makt att etablera sin vision om en ny världsordning ovanpå covid-19. Denna Korporativism betonar individens tillhörighet definierad på de tre samhällsgrupperna – Slav, Livegenskap och Träl.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Terraformering

KOMMENTAR TILL DELGIVNINGEN

”Hur många dog efter vaccindosen:experimentet gen terapin?”

”V” D T 198  DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 198

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

RING P 1 SVERIGES RADIO OCH DELGE DEM FAKTA Telefon 020-22 10 10 eller maila dem ringp1@sr.seskicka massutskicket till SR P1

Detta MASSUTSKICK delgives alla talmännen/kvinnorna i Sveriges riksdag och ska säkerställas av dessa rättssäkert delgivas alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag.

Och ska registreras i laga ordning av registratorerna enligt nedan, begär dagboksblad/registerutdrag med vändande epost till voulf56@gmail.com

registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se

forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se

Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Massutskicket av denna dag handlar om dessa ovanstående och det medicinska experiment / läkemedels experiment som dessa som synes uppenbart planerat och tillsammans  genomfört mot nationen Sveriges medborgare och invånare, skattebetalarna och därmed deras uppdragsgivare.

Att genomföra medicinska experiment, utan INFORMERAT SAMTYCKE, gjorde även nazisterna under andra världskriget, och därav tillkom Nürnberg konventionen, sedermera Helsingfors deklarationen och bl.a. svensk Patientlag och lag om brott mot mänskligheten.

Alltså allt detta har Sveriges alla Regioner och därmed Sveriges Kommuner och Regioner uppenbart struntat i, dvs. åtföljande av grundlag, mänskliga rättigheter, lag, Helsingfors deklarationen, Nürnberg konventionen.

Alltså skolmedicinen/Vård Sveriges alla Regioner(fd landsting) har uppenbart i Sverige fullständiga galningar som styr, eller låter sig styras till det värsta bedrägeriet som nationen Sveriges medborgare/invånare någonsin fått uppleva, erkänt sakförhållande.

Erkända sakförhållanden som de tillskrivna och delgivna om delaktighet i den synnerligen mycket allvarliga  brottsmisstanken om delaktighet i Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, skattebetalarna och därmed deras uppdragsgivare, erkända sakförhållanden som de delgivna äger bevis bördan att motbevisa senast 2021-09-19.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till voulf56@gmail.com  

2021-09-12

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” skadar och dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och att detta är styrkt utifrån FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida förmodligen kommande rannsakan inför domstol. Läs mer i den delen om DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapiPANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk med denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-198/

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige här kommer ytterligare videos och FAKTA som ni alla ska se och sprida vidare i alla era nätverk, om ni är en del av en rättsstat som utger sig för att vara en demokrati, och värnar nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalité så STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN med omedelbar verkan!

Det ska såklart vara i ert uppdrags bästa och intresse för nationen Sveriges medborgare/ invånare (ER UPPDRAGS GIVARE) och mänskligheten bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh!

VACCINERNA”/biovapnen och skolmedicinen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och systematiskt, erkänt sakförhållande som uppenbart är erkänt sakförhållande som du och dina anställda har att förhålla sig till.

I Sveriges beskyddas detta fullständiga vansinne av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. regioner/fd landsting politikerna och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting och kommuner, och uppenbart beskyddas dessa av SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av alternativ/internetmedia

Ytterligare mer fakta och bevis som är av mycket stort allmänt intresse