Sverige Granskas

Socialdepartementet Ytterst ansvarige minister Ytterst ansvarige tjänsteman/kvinna och departementschef Enheten för folkhälsa och sjukvård Handläggare av massutskicken Carl Nilsson carl.nilsson@regeringskansliet.se  08-405 56 49,  0730 986 957 Denna kommunicering/skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, därtill ska säkerställas av registrator att det inspelade samtalet, bifogas som bifogad mp3 fil Carl Nilsson…., är fullt åter hörningsbart, och därtill i laga ordning registrerat fullt följbart i härmed begärt särskilt dagboksblad/diarieutskrift, som ska innefatta att ytterst ansvarig departementschef/tjänsteman/kvinna är … Fortsätt läsa Sverige Granskas