Sverige Granskas

Socialdepartementet

Ytterst ansvarige minister
Ytterst ansvarige tjänsteman/kvinna och departementschef
Enheten för folkhälsa och sjukvård
Handläggare av massutskicken Carl Nilsson carl.nilsson@regeringskansliet.se  08-405 56 49,  0730 986 957

Denna kommunicering/skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, därtill ska säkerställas av registrator

 • att det inspelade samtalet, bifogas som bifogad mp3 fil Carl Nilsson…., är fullt åter hörningsbart, och därtill i laga ordning registrerat fullt följbart i härmed begärt särskilt dagboksblad/diarieutskrift, som ska innefatta
 • att ytterst ansvarig departementschef/tjänsteman/kvinna är fullt ut insatt och fullt ut informerad om ärendet, därtill begäres bevis för
 • att densamme delgivit ytterst ansvarige minister om ärendet utifrån alla massutskicken, som handläggaren Carl Nilsson utsetts
 • att handlägga, se i den delen bifogade PDF filen  SOCIALDEPARTEMENTET…….2021-09-17

Denna skrivelse ska också i laga ordning registreras av övriga registraturer som delgives denna skrivelse

Sekretess prövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stort allmänt intresse

All kommunicering  och återkoppling ska ske genom epost till voulf56@gmail.com då undertecknad kan befinna sig på resande fot över tid och därtill på resande fot över tid utanför Sverige
LÄS MER

Foto: Källa till bilden

Inspelat samtal med Region Jämtland Härjedalens regionfullmäktige ledamot Ann-Marie Johansson 2021-09-13, lyssna på bifogade mp3 filen Ann-Marie……

LÄS MER
____________________________________

Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 2021-09-12

regionstockholm@sll.se 
 region.uppsala@regionuppsala.se 
registratur@regionsormland.se  
region@regionostergotland.se 
regionen@rjl.se region@kronoberg.se 
region@regionkalmar.se regiongotland@gotland.se
 region@regionblekinge.se region@skane.se
 regionen@regionhalland.se 
region@vgregion.se 
info@regionvarmland.se 
regionen@regionorebrolan.se
 region@regionvastmanland.se  
region.dalarna@regiondalarna.se 
rg@regiongavleborg.se 
region.vasternorrland@rvn.se
region@regionjh.se 
regionen@regionvasterbotten.se 
regionnorrbotten@norrbotten.se

staffan.isling@skr.se 
info@skr.se emma.spak@skr.se

 Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator i alla Sveriges Regioner, och hos Åklagarmyndigheten i Sverige, därtill hos registratorerna
 registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se
 forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se 
 s.registrator@regeringskansliet.se 
registrator@riksrevisionen.se begär med vändande epost diarietutskrift/dagboksblad till voulf56@gmail.com

Därtill registreras i laga ordning av Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och bl.a. där då den politiska styrelsens alla ledamöter genom ordf. Anders Knape info@skr.se

Därtill begäres fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av ärendet.

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna skrivelse är av synnerligen mycket stor allmänt intresse och dessutom avgörande för nationen Sveriges medborgare och invånares liv, hälsa och framtida livskvalitet

Kopia för kännedom och åtgärd

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige.

petra.lundh@aklagare.se registrator@aklagare.se

Sveriges riksdags alla ledamöter genom talmannen/talmännen

registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se  
talmannen@riksdagen.se 
forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se   
s.registrator@regeringskansliet.se  
registrator@riksrevisionen.se    
lars.hedengran@regeringskansliet.se

TT-redaktionen redaktionen@tt.se

SWEBB TV redaktionen info@swebbtv.se

Ansvarig utgivare Mikael Willgert mikael.willgert@swebbtv.se

Advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Kommittén

r.fuellmich@fuellmich.com  corvin_rabenstein@gmx.de

LÄS MER

__________________________________

Varför säkerställer inte SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internet media fullständig granskning av Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges alla Regioner/fd landsting?

Varför säkerställer inte SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internet media fullständig granskning av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter? Se i den delen vad som är allmänt känt och i laga ordning registrerat av registrator, se bifogade Word filen DELGIVNING…. Som också finns offentligt publicerad här LÄNK

Att DELGIVNINGEN….. är i laga ordning registrerat är ställt bortom allt rimligt tvivel, citat

Från: Registrator Riksdagsförvaltningen <registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se>

Skickat: den 3 september 2021 13:45

Till: voulf56@gmail.com

Ämne: SV: DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

Hej,

Din skrivelse är diarieförd och har diarienummer 31-2020/21.

Med vänlig hälsning

Registrator

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Riksdagens arkiv och registratur

Juridiska enheten
Riksdagsförvaltningen
100 12 Stockholm
E-post: registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se

Slut citat

SVERIGE GRANSKAS
Regeringsformen, svensk grundlag, ger vid handen i 1:9

9 §  Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Är Emma Spak saklig och opartiskt eller är Emma Spak partisk och osaklig, och undanhåller sanningen, och därmed inte alls är TROVÄRDIG?

OM ”VACCINERNA” ENLIGT SKR ”EXPERTEN” SEKTIONSCHEFEN (och skolmedicinske läkaren) EMMA SPAK;

I INSPELAT SAMTAL FRAMKOMMER DET; NEJ DET ÄR INTE LÄKEMEDELSEXPERIMENT (ca 1:07 in i det inspelade samtalet).
LÄS MER 

____________________________________________________________

@sthlmekot.se

Ulf Bittner är en av tre som ingår i arbetsgruppen AMBU, Sverige Gransas.

Återupprätta rättssäkerheten i Sverige som uppenbart blivit maktkorrupt! Vem blir först av de politiska partierna att ta ansvar i Sveriges Riksdag?

DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

Uppdrar härmed till talmannen/talmännen att informera, upplysa och delgiva alla folkvalda i Sveriges riksdag denna skrivelse, talmännen är härmed delgivna denna skrivelse.

Talmannen/vice talmännen
Andreas Norlén (M) riksdagens talman.

Tre vice talmän
Åsa Lindestam (S) förste vice talman
Lotta Johnsson Fornarve (V) andre vice talman
Kerstin Lundgren (C) tredje vice talman.
talmannen@riksdagen.se
registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande epost dagboksblad/diarieblad till voulf56@gmail.com som bevis på att de tillskrivna rättssäkert delgivits skrivelsen/delgivningen

Denna skrivelse ska i laga ordning också registreras av registratorerna här delgivna s.registrator@regeringskansliet.se,  registrator@riksrevisionen.se  registrator@regeringskansliet.se begär med vändande epost dagboksblad/diarieblad från respektive registrator till voulf56@gmail.com

Sekretessprövning: Ingen sekretess då denna delgivning till talmännen och Sveriges riksdags all riksdagsledamöter är av synnerligen mycket stort allmänt intresse och publiceras offentligt, tillika med svaret från registrator, talmännen och Sveriges riksdags all riksdagsledamöter, som emotses mycket skyndsamt till undertecknad och denna epost adress voulf56@gmail.com

All kommunicering ska se genom epost till voulf56@gmail.com pga att undertecknad kan befinna sig på resande fot över tid, därtill över tid på resande fot utanför Sveriges gränser

2021-09-02

Bästa talman, talmän och alla Sveriges riksdags riksdagsledamöter är det förenligt med

– att åtfölja grundlag, lag och förordningar
– att Sveriges alla Regioner dvs. fd landsting och

Där finansierade av skattemedel regionpolitikerna, arbetsgivarna och de anställda presterat och levererat och marknadsfört sk ”vacciner”, och marknadsfört dessa som synes planerat och grovt uppsåtligt bedrägligt vilseledande som vanligt vaccin, men ”vaccinerna” som uppenbart bevisligen är ett genetiskt experiment/läkemedels experiment, där de ”vaccinerade” är försöksråttorna, och dessa av nationen Sveriges medborgare/invånare har undanhållits den informationen och upplysning.

Härmed konstateras, som erkänt sakförhållande, tills motsatsen är bevisade av er delgivna och tillskrivna…..

DU LÄSER MER I DEN BIFOGADE FILEN DELGIVNING…..

 Bilageförteckning

 1. Delgivning..… bifogas som dels  Word-fil och dels som PDF-fil, 2 dokument
 2. TILL……., bifogas som bifogad PDF-fil 1 dokument
 3. Comirnaty……, bifogas PDF-fil, 1 dokument
 4. Missing……., bifogas PDF-fil, 1 dokument
 5. Annika Tännström……, lyssna  mp3 fil, 1 mp3 fil
 6. Socialdepartementet RK……, bifogas PDF-fil, 1 fil

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS
https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas
e-post voulf56@gmail.com 
e-post eueeshealthcare@gmail.com
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)
DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen talmännen 2021 09 02 okSKYPE nr voulf56

– OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!. Läs mer

RSS SVERIGE GRANSKAS Channel
 • Statement Reiner Fuellmich 9/14/2022 14 september, 2022
  Lawyer Dr. Reiner Fuellmich has this day 2022-09-14 made the following statement, as you see in the video above, quoteDear Friends,There has been a lot of speculation around the Berlin Corona Investigative Committee due to some very unfortunate public statements that have been made. I would like to comment on this very briefly:1.The Berlin Corona […]
 • Professor Francis Boyle interviewed about the book Resisting Medical Tyranny: Why the COVID-19 Mandates Are Criminal 18 maj, 2022
  SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner interviews Professor Francis Boyle about his very important new book You can read more about the book here https://www.amazon.com/Resisting-Medical-Tyranny-COVID-19-Mandates-ebook/dp/B09Y76697P/ref=sr_1_5? Francis Boyle Professor of Law Francis Boyle is a professor of international law at the University of Illinois College of Law. He received an AB (1971) in Political Science from the University […]
 • Dr Mikael Nordfors in a very important interview about killer "vaccines" and the situation in Sweden 2020-10-06 6 oktober, 2021
  Read this article A reply to the Swedish Tabloid Aftonbladet regarding defamation of Mikael Nordfors M.D. https://www.medicdebate.org/node/2502?language=en You can read the full article on school medicine, which is mentioned in the interview, including the following quotes; "Each practicing physician kills an average of one patient per year, thus taking the lives of 35 patients in […]
 • Reiner Fuellmich interview together whit professor Björn Hammarskjöld about situation in World and Sweden 2021 09 06 in SWEDEN IS BEING REVIEWED SERIES/SVERIGE GRANSKAS SERIEN 6 september, 2021
  Dr Reiner Fuellmich and Professor Björn Hammarskjöld interviewed again by Ulf Bittner in SWEDEN IS BEING REVIEWED series. See earlier interviews here https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas and here https://www.brighteon.com/9b398da6-1b55-46be-8836-733015148f26 https://www.brighteon.com/e2f6523f-ad2d-43d2-8ede-cc5e5c609dcb https://www.brighteon.com/c3abbc6e-47f2-47b5-9c88-4ae8d8e23127 "Vaccines" harms and kills humanity generally and systematically and are the worst crime against humanity in the history of mankind CRIMES AGAINST HUMANITY That humanity and the […]
 • Lina Kolsmyr chefsjurist i Västra Götalands region frågas ut om ansvarsfördelning angående experimentella injektioner på bl.a. barn och vuxna i Sverige och Västra Götaland regionen 26 augusti, 2021
  Läs artikel som är av mycket stort allmänt intresse utifrån det inspelade samtalet i sakfrågan "vaccinerna", som inte är vanliga vaccin. Citerar lösryckta delar ur artikel, citat Varför bryter världens regeringar mot Nürnbergkonventionen? Om allt gått rätt till skulle alla inför covidvaccinationen blivit informerade om alla risker, fått skriva på att de är fullt medvetna […]
 • Intervju med journalisten Jesper Johansson bl.a. angående rättegång i Stockholm 2021-08-19 klockan 10:00 16 augusti, 2021
  Journalisten Jesper Johansson kommer att vara i Tingsrätten i Stockholm, torsdag den 19 augusti. Plats Scheelegatan 7. Sal 3. Målet har nummer B8512-21. Klockan 10:00 och ca 1,5 timme framåt. Ställ upp och närvara för att bistå rättssäkerhet och demokrati. Ta med ljudinspelnings utrustning och dokumentera vad som framkommer, så du kan sprida detta vidare.
 • DR MIKAEL NORDFORS WARNING TO THE WORLD POPULATION - SWEDEN REVIEW INTERVIEW 14 juni, 2021
  After seeing the interview with Dr. Mikael Nordfors, take a look at this interview and you will understand even more THE MRNA INJECTIONS AS A WEAPON OF BIOTERRORISM-LAWYER REINER FUELLMICH AND DR. PETER A. MC CULLOUGH https://www.bitchute.com/video/lMQ46Do4IVWi/ ABOUT DR MIKAEL NORDFORS AND THE INTERVIEW Read more here https://www.medicdebate.org/ Read more here about Dr. Mikael Nordfors' […]
 • SVERIGE GRANSKAS intervju med Börje Peratt och SVARA DOKTORN Sven Erik Nordin 2021 06 08 10 juni, 2021
  Intervjun med Börje Peratt och SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin utgår från 2 artiklar publicerade 6 juni 2021 av dessa ovan onämnda, nämligen dessa artiklar Alarmerande dödssiffror av Covidvaccin av Börje Peratt https://humanismkunskap.org/2021/06/06/alarmerande-dodssiffror-av-covidvaccin/ SENSATIONELLA UPPGIFTER om det dödliga Covid-bedrägeriet! av SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin http://www.svaradoktorn.se/427029039/7038663/posting/sensationella-uppgifter-om-det-d%C3%B6dliga-covid-bedr%C3%A4geriet Du läser mer om Börje Peratt här; Börje Peratt https://peratt.se/ Börje […]
 • SVERIGE GRANSKAS intervju med f d politikern Gunnar Söderberg om bl.a. den sanna och verkliga politiskt korrupta SVERIGE BILDEN 2021 02 21 22 februari, 2021
  Charlotta Friborg är ansvarig utgivare och programchef för riksnyheterna på SVT och Charlotta Friborg/SVT får kraftfull saklig kritik av Gunnar Söderberg, läs hela skrivelsen från Gunnar Söderberg här http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/02/21/charlotta-friborg-ar-ansvarig-utgivare-och-programchef-for-riksnyheterna-pa-svt-och-charlotta-friborg-och-svt-far-kraftfull-saklig-kritik-av-gunnar-soderberg-corona-bedragerietbrott-mot-mansklighe/ Ytterligare mera som kan vara av intresse att förkovra sig i om den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN Dr. Reiner Fuellmich and Professor Björn Hammarskjöld are […]
 • Dr. Reiner Fuellmich and Professor Björn Hammarskjöld are interviewed about CRIMES AGAINST HUMANITY and the nation Sweden’s citizens by SWEDEN EXAMINED 2021 02 08 8 februari, 2021
  HELP US SPREAD IN ALL YOUR NETWORKS ABOUT CRIME AGAINST HUMANITY Use this link when you spread this interview on Face Book and other censor plattforms/sites http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/02/09/dr-reiner-fuellmich-and-professor-bjorn-hammarskjold-are-interviewed-about-crimes-against-humanity-and-the-nation-swedens-citizens-by-sweden-examined-2021-02-08/ Crimes against humanity and the nation Sweden's citizens are in focus in this interview SWEDEN EXAMINED was shut down by Sound Cloud, without warning, 23 December at 12:00 […]

Publicerat 2021-09-16 MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE. Uppdatering av Dr Reiner Fuellmich (situationen – i ett nötskal)

örebro
Foto: Pixabay

Inspelat telefonmöte med Emma Spak, Sverige Kommuner och Regioner, SKR, 2021-09-10

REGION VÄSTRA GÖTALAND
inspelat telefonmöte med Annika Tännström, regionsfullmäktiges ordförande

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
Inspelat telefonmöte med Mikael Ferm, Regionstabschef.