Socialdepartementet

Ytterst ansvarige minister
Ytterst ansvarige tjänsteman/kvinna och departementschef
Enheten för folkhälsa och sjukvård
Handläggare av massutskicken Carl Nilsson carl.nilsson@regeringskansliet.se  08-405 56 49,  0730 986 957

Denna kommunicering/skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, därtill ska säkerställas av registrator

 • att det inspelade samtalet, bifogas som bifogad mp3 fil Carl Nilsson…., är fullt åter hörningsbart, och därtill i laga ordning registrerat fullt följbart i härmed begärt särskilt dagboksblad/diarieutskrift, som ska innefatta
 • att ytterst ansvarig departementschef/tjänsteman/kvinna är fullt ut insatt och fullt ut informerad om ärendet, därtill begäres bevis för
 • att densamme delgivit ytterst ansvarige minister om ärendet utifrån alla massutskicken, som handläggaren Carl Nilsson utsetts
 • att handlägga, se i den delen bifogade PDF filen  SOCIALDEPARTEMENTET…….2021-09-17

Denna skrivelse ska också i laga ordning registreras av övriga registraturer som delgives denna skrivelse

Sekretess prövning; ingen sekretess då ärendet är av synnerligen mycket stort allmänt intresse

All kommunicering  och återkoppling ska ske genom epost till voulf56@gmail.com då undertecknad kan befinna sig på resande fot över tid och därtill på resande fot över tid utanför Sverige
LÄS MER

Foto: Källa till bilden

Inspelat samtal med Region Jämtland Härjedalens regionfullmäktige ledamot Ann-Marie Johansson 2021-09-13, lyssna på bifogade mp3 filen Ann-Marie……

LÄS MER
____________________________________

Till Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 2021-09-12

regionstockholm@sll.se 
 region.uppsala@regionuppsala.se 
registratur@regionsormland.se  
region@regionostergotland.se 
regionen@rjl.se region@kronoberg.se 
region@regionkalmar.se regiongotland@gotland.se
 region@regionblekinge.se region@skane.se
 regionen@regionhalland.se 
region@vgregion.se 
info@regionvarmland.se 
regionen@regionorebrolan.se
 region@regionvastmanland.se  
region.dalarna@regiondalarna.se 
rg@regiongavleborg.se 
region.vasternorrland@rvn.se
region@regionjh.se 
regionen@regionvasterbotten.se 
regionnorrbotten@norrbotten.se

staffan.isling@skr.se 
info@skr.se emma.spak@skr.se

 Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator i alla Sveriges Regioner, och hos Åklagarmyndigheten i Sverige, därtill hos registratorerna
 registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se
 forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se 
 s.registrator@regeringskansliet.se 
registrator@riksrevisionen.se begär med vändande epost diarietutskrift/dagboksblad till voulf56@gmail.com

Därtill registreras i laga ordning av Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och bl.a. där då den politiska styrelsens alla ledamöter genom ordf. Anders Knape info@skr.se

Därtill begäres fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av ärendet.

Sekretessprövning; ingen sekretess då denna skrivelse är av synnerligen mycket stor allmänt intresse och dessutom avgörande för nationen Sveriges medborgare och invånares liv, hälsa och framtida livskvalitet

Kopia för kännedom och åtgärd

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige.

petra.lundh@aklagare.se registrator@aklagare.se

Sveriges riksdags alla ledamöter genom talmannen/talmännen

registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se  
talmannen@riksdagen.se 
forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se   
s.registrator@regeringskansliet.se  
registrator@riksrevisionen.se    
lars.hedengran@regeringskansliet.se

TT-redaktionen redaktionen@tt.se

SWEBB TV redaktionen info@swebbtv.se

Ansvarig utgivare Mikael Willgert mikael.willgert@swebbtv.se

Advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Kommittén

r.fuellmich@fuellmich.com  corvin_rabenstein@gmx.de

LÄS MER

__________________________________

Varför säkerställer inte SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internet media fullständig granskning av Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges alla Regioner/fd landsting?

Varför säkerställer inte SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internet media fullständig granskning av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter? Se i den delen vad som är allmänt känt och i laga ordning registrerat av registrator, se bifogade Word filen DELGIVNING…. Som också finns offentligt publicerad här LÄNK

Att DELGIVNINGEN….. är i laga ordning registrerat är ställt bortom allt rimligt tvivel, citat

Från: Registrator Riksdagsförvaltningen <registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se>

Skickat: den 3 september 2021 13:45

Till: voulf56@gmail.com

Ämne: SV: DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

Hej,

Din skrivelse är diarieförd och har diarienummer 31-2020/21.

Med vänlig hälsning

Registrator

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Riksdagens arkiv och registratur

Juridiska enheten
Riksdagsförvaltningen
100 12 Stockholm
E-post: registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se

Slut citat

SVERIGE GRANSKAS
Regeringsformen, svensk grundlag, ger vid handen i 1:9

9 §  Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

Är Emma Spak saklig och opartiskt eller är Emma Spak partisk och osaklig, och undanhåller sanningen, och därmed inte alls är TROVÄRDIG?

OM ”VACCINERNA” ENLIGT SKR ”EXPERTEN” SEKTIONSCHEFEN (och skolmedicinske läkaren) EMMA SPAK;

I INSPELAT SAMTAL FRAMKOMMER DET; NEJ DET ÄR INTE LÄKEMEDELSEXPERIMENT (ca 1:07 in i det inspelade samtalet).
LÄS MER 

____________________________________________________________

@sthlmekot.se

Ulf Bittner är en av tre som ingår i arbetsgruppen AMBU, Sverige Gransas.

Återupprätta rättssäkerheten i Sverige som uppenbart blivit maktkorrupt! Vem blir först av de politiska partierna att ta ansvar i Sveriges Riksdag?

DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

Uppdrar härmed till talmannen/talmännen att informera, upplysa och delgiva alla folkvalda i Sveriges riksdag denna skrivelse, talmännen är härmed delgivna denna skrivelse.

Talmannen/vice talmännen
Andreas Norlén (M) riksdagens talman.

Tre vice talmän
Åsa Lindestam (S) förste vice talman
Lotta Johnsson Fornarve (V) andre vice talman
Kerstin Lundgren (C) tredje vice talman.
talmannen@riksdagen.se
registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande epost dagboksblad/diarieblad till voulf56@gmail.com som bevis på att de tillskrivna rättssäkert delgivits skrivelsen/delgivningen

Denna skrivelse ska i laga ordning också registreras av registratorerna här delgivna s.registrator@regeringskansliet.se,  registrator@riksrevisionen.se  registrator@regeringskansliet.se begär med vändande epost dagboksblad/diarieblad från respektive registrator till voulf56@gmail.com

Sekretessprövning: Ingen sekretess då denna delgivning till talmännen och Sveriges riksdags all riksdagsledamöter är av synnerligen mycket stort allmänt intresse och publiceras offentligt, tillika med svaret från registrator, talmännen och Sveriges riksdags all riksdagsledamöter, som emotses mycket skyndsamt till undertecknad och denna epost adress voulf56@gmail.com

All kommunicering ska se genom epost till voulf56@gmail.com pga att undertecknad kan befinna sig på resande fot över tid, därtill över tid på resande fot utanför Sveriges gränser

2021-09-02

Bästa talman, talmän och alla Sveriges riksdags riksdagsledamöter är det förenligt med

– att åtfölja grundlag, lag och förordningar
– att Sveriges alla Regioner dvs. fd landsting och

Där finansierade av skattemedel regionpolitikerna, arbetsgivarna och de anställda presterat och levererat och marknadsfört sk ”vacciner”, och marknadsfört dessa som synes planerat och grovt uppsåtligt bedrägligt vilseledande som vanligt vaccin, men ”vaccinerna” som uppenbart bevisligen är ett genetiskt experiment/läkemedels experiment, där de ”vaccinerade” är försöksråttorna, och dessa av nationen Sveriges medborgare/invånare har undanhållits den informationen och upplysning.

Härmed konstateras, som erkänt sakförhållande, tills motsatsen är bevisade av er delgivna och tillskrivna…..

DU LÄSER MER I DEN BIFOGADE FILEN DELGIVNING…..

 Bilageförteckning

 1. Delgivning..… bifogas som dels  Word-fil och dels som PDF-fil, 2 dokument
 2. TILL……., bifogas som bifogad PDF-fil 1 dokument
 3. Comirnaty……, bifogas PDF-fil, 1 dokument
 4. Missing……., bifogas PDF-fil, 1 dokument
 5. Annika Tännström……, lyssna  mp3 fil, 1 mp3 fil
 6. Socialdepartementet RK……, bifogas PDF-fil, 1 fil

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS
https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas
e-post voulf56@gmail.com 
e-post eueeshealthcare@gmail.com
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)
DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen talmännen 2021 09 02 okSKYPE nr voulf56

– OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!. Läs mer

RSS SVERIGE GRANSKAS Channel

Publicerat 2021-09-16 MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE. Uppdatering av Dr Reiner Fuellmich (situationen – i ett nötskal)

örebro
Foto: Pixabay

Inspelat telefonmöte med Emma Spak, Sverige Kommuner och Regioner, SKR, 2021-09-10

REGION VÄSTRA GÖTALAND
inspelat telefonmöte med Annika Tännström, regionsfullmäktiges ordförande

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN
Inspelat telefonmöte med Mikael Ferm, Regionstabschef.

Senaste inlägg

World Freedom Alliance

Medic Debate - Mikael Nordfors

Råd hur du förstärker ditt immunförsvar

 • Viktiga D3 vitaminet
  ..."Se till att du tar ett tillskott på minst 5 000 IE per dag för att ha minst 125 nmol/L och hålla dig frisk....."
  Björn Hammarskjöld
  Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi, f.d. överläkare i pediatrik
  Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet  (1971)
  Källa utdrag från: Björn Hammarskjölds blogg
 • Bygg upp ditt immunförsvar med vitaminer & mineraler.
  Läs artikeln från mars 2020. LÄNK

Gör din röst hörd

KNAPPTRYCKARNA UNDERSÖKER
Läs mer

Vaken.se

Sharing a story can change the world. Frontline Films™ is finding the moments that matter, capturing the soul of a powerful story, and shining the light of truth into the darkness of confusion and chaos. LÄNK