Sverige Granskas 5

2021-09-17

Begär mycket skyndsamt diarieförd tjänsteanteckning utifrån vad som begärts i det inspelade samtalet med den anställde handläggaren Carl Nilsson, därtill enligt nedan;

Nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare, dvs. er uppdragsgivare, är berättigad till fullständig information och upplysning, och därtill ett i laga ordning beslut, med besvärshänvisning, utifrån vilka lagliga grunder som Socialdepartementet och ytterst ansvarige ministern beskyddar som synes kriminell skadar och dödar  verksamhet.

Alltså kriminell beskyddar verksamhet där uppenbart Sveriges alla Regioner och Sveriges Kommuner och Regioner undanhåller

  • att ”vaccinerna” är bevisligen ett gigantiskt globalt MEDICINSKT EXPERIMENT och därtill uppenbart är ”vaccinerna” ett biovapen som i hälso- och sjukvårdens/skolmedicinens yrkesverksamhet säkerställer globalt och nationellt i nationen Sverige en kriminell systematisk och generell skadar och dödar verksamhet som i Sverige uppenbart och bevisligen inte finnes något lagstöd för alla.


BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

Med all den information och upplysning om FAKTA som emottagits av Socialdepartementets anställda och därmed ytterst ansvarige ministern, och därmed Sveriges Regering, skulle ”vaccinerna” varit stoppade för länge sedan.

Alltså utifrån FAKTA som delgivits er alla i massutskicken, men så har inte skett.

Och då blir Socialdepartementet och ytterst ansvarige minister, och därmed Sveriges Regering, svaret skyldigt nationen Sveriges medborgare/invånare och skattebetalare, er uppdragsgivare, varför beskyddar Socialdepartementets anställda och ytterst ansvarig minister, och därmed Sveriges Regering, varför beskyddar ni sammantaget kriminell generell och systematisk skadar och dödar yrkesverksamhet inom Sveriges Alla Regioner, och där då de arbetsgivaren, och de anställda, som injicerar dessa uppenbart dödliga injektioner.

Att yrkesverksamhet inom Sveriges alla Regioner, yrkesverksamhet som systematiskt och generellt skadar och dödar tillåts och beskyddas av er faller in under mycket allvarliga brottsmisstankar,

  • att globalt sker detsamma inom skolmedicinen är ni fullt ut informerade, upplysta och delgivna om sedan tidigare i massutskicken, delgivna om meddelat ansvar utifrån Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten  och nationen Sveriges medborgare.

 

I dagens massutskick ingick denna upplysning, information och delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, se denna video och delgivning från advokat dr Reiner Fuellmich och hans team av 2021-09-16

Den GLOBALA skadar och dödar verksamheten med ”vaccinerna”/biovapen sker systematiskt och generellt mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare och invånare, se vad advokaten dr Reiner Fuellmich delger 2021-09-16 till mänskligheten World Wide.

 

Läs de bifogade PDF filerna återigen, ni har dem och bilagorna registrerade i laga ordning sedan tidigare

Till Sveriges alla Regioner…..

DELGIVNING….

Notera särskilt att EX OFFICO PRINCIPEN EXISTERAR även för och gälla för/inom Socialdepartementet

Begär mycket skyndsam handläggning och beslut i laga ordning vad ni har för lagstöd för att beskydda yrkesverksam systematisk och generell skadar och dödar verksamhet, som dels pågår globalt inom skolmedicinen, och dels pågår nationellt inom nationen Sveriges alla Regioner, och där av bl.a. deras anställda läkare och sjuksköterskor, som uppenbart beskyddas och tillåts av arbetsgivaren

  • att bedriva utan lagstöd systematisk och generell kriminell skadar och dödar yrkesverksamhet med ”vaccinerna”/biovapnen, som skulle STOPPAS FÖR LÄNGE SEDAN”

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas Sweden

e-post voulf56@gmail.com 

e-post eueeshealthcare@gmail.com

e-post voulf5610@gmail.com

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56