Sverige Granskas 4

Alltså där denne ”fullblodspolitiker” Ann-Marie Johansson delger i det inspelade samtalet av 2021-09-13 

  • att ”vaccinerna” INTE ÄR ETT MEDICINSKT EXPERIMENT, vilket det bevisligen uppenbart är, ett medicinskt experiment som avslutas 2023, och där försöksråttorna är nationen Sveriges medborgare/invånare, läs mer i den delen i de bifogade PDF filerna DELGIVNING…… , och Till Sveriges alla Regioner och….., och comirnaty……

 
Regionfullmäktiges ledamoten Ann-Marie Johansson direktkontakt, telefon nr 0703-11 45 30 och e-post  ann-marie.johansson@regionjh.se

Ytterligare mera om denne Ann-Marie Johansson, läs den bifogade filen Inspelat samtal med Region Jämtland Härjedalen………..

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden
e-post voulf56@gmail.com
e-post eueeshealthcare@gmail.com

e-post voulf5610@gmail.com
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) SKYPE nr voulf56