Sverige Granskas 2

I det inspelade samtalet, lyssna på det inspelade samtalet, lyssna genom att klicka på den bifogade mp3 filen Emma Spak……..2021 09 10. Fokusera på vad som framkommer ca 1:07 och framledes, där de framkommer NEJ DET ÄR INTE ETT LÄKEMEDELSEXPERIMENT.

Alltså det framkommer i det inspelade samtalet att Emma Spak fastställer tydligt och klart om ”vaccinerna” ”nej det är inte ett läkemedelsexperiment”, sen förstår förmodligen Emma Spak att hon kan vara inspelad och Emma Spak gör allt hon kan för att komma ur samtalet med floskler och som synes rena lögner, du förstår strax mera.

Vid spridning av det inspelade samtalet vänligen men bestämt uppgiv tydligt källan; SVERIGE GRANSKAS och inspelare av samtalet Ulf Bittner

Emma Spak uppfattas bli väldigt spak, och vänder och vrider på tungan i munnen, en konst  som synes väldigt många makt- och myndighetsmissbrukare i Sveriges är synnerligen stora experter på,  du förstår mer efter att lyssnat på det inspelade samtalet här ovan omnämnt.

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES REGIONER OCH KOMMUNER (SKR) SANNINGEN OM ”VACCINERNA”,

som bevisligen är sk läkemedelsexperiment / genetiskt experiment, SKR som uppenbart bedriver skattefinansierad verksamhet och har öppna svängdörrar in till Sveriges regering.  ”VACCINERNA” som bevisligen skadar och dödar generellt och systematiskt mänskligheten och nationen Sverige medborgare.

Sveriges Kommuner och Regioner har en ”expert” anställd, sektionschef Emma Spak, emma.spak@skr.se , 08-452 74 73, och denne ”expert” delger i inspelat samtal av 2021-09-10 att ”vaccinerna” inte är ett läkemedelsexperiment

Emma Spak, tidigare ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Emma Spak är numera sektionschef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Emma Spak LÄNK

FAKTA; Du kan själv läsa vad som gäller om ”vaccinerna” i bifogade Word filen DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen talmännen 2021 09 02

Citerar ur det dokumentet, se sidan 5, där finns också källhänvisning, citat

Beviset för att man medverkar i en randomiserad placebokontrollerad observationsblindad studie när man injicerar sig med det DNA-förändrande experimentella läkemedlet Comirnaty. Studien pågår till december 2023.

På sidan 19 kan man läsa: Där står i klartext att detta är ett försök som avslutas dec 2023. Och att de har en randomiserad placebogrupp. Det förklarar varför inte alla blir sjuka.

Men för varje boosterdos som de tar så ökar risken. Man kan inte spela rysk roulette hur många gånger som helst utan att skjuta sig i skallen.

Slut citat

Du kan också läsa i Word filen, sidan 6, citat

För att bekräfta effekt och säkerhet för Comirnaty ska innehavaren av godkännandet för försäljning lämna in den slutliga kliniska försöksrapporten för den randomiserade, placebokontrollerade observatörsblindade studien C4591001. December 2023

Slut citat

Källa till ovan citerat LÄNK  OBS! PDF filen bifogas också som bifogad PDF filen comirnaty……

VARFÖR UNDANHÅLLER SKR & SVERIGES ALLA REGIONER/FD LANDSTING NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE ATT DESSA ÄR FÖRSÖKSRÅTTORNA I ETT GIGANTISKT GLOBALT KRIMINELLT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN?

På grund av detta undanhållande kan ingen av nationen Sveriges medborgare avge INFORMERAT SAMTYCKE, och detta strider bevisligen mot svensk grundlag Regeringsformen och bl.a. Patientlag, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen.

Allmänheten och därmed skattebetalarna och nationen Sveriges medborgare/invånare kan skäligen kräva

  • att sanningen och verkligheten kommer allmänheten till del mycket skyndsamt och
  • att ”vaccinerna” som är ett läkemedelsexperiment/genetiskt experiment på mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, som bevisligen är försöksråttorna i detta medicinska experiment, som det undanhållits om av SKR och Sveriges alla Regioner/fd landsting, de har marknadsfört detta medicinska experiment som vanliga vaccin, vilket ”vaccinerna” bevisligen inte är.

 Bevisbördan att BEVISA det motsatta ägs av SKR och Sveriges alla Regioner/fd landsting och dessutom av Sveriges Riksdag, se i den delen den bifogade Word filen DELGIVNING…..

Du kan även läsa mer i den delen här LÄNK

 SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK , VÄNLIGEN ANGE KÄLLAN;  SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner
en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden
e-post voulf56@gmail.com 
e-post eueeshealthcare@gmail.com
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)
SKYPE nr voulf56s

Bilaga 1: DELGIVNING

Bilaga 2: Comirnaty