Svensk vetenskaplig artikel som måste tas på allvar – för att rädda barnen

November 2021-11-07: I mitten av oktober publicerades i tidskriften Virus en helt fantastisk artikel som avslöjar varför de som fått en långvarig Covid infektion har fått sina problem ifrån. Det handlar om att smittämnet, dvs spikproteinet till mycket stor del undertrycker den reparationsmekanism vi har för att rätta till alla småfel som uppstår när vårt, våra kromosomer dupliceras.  Den dupliceringen sker varje sekund i alla de celler som nybildas för att ersätt de gamla.  I denna artikel har man kartlagt att det är så:
 
 
Det som vi borde vara stolt över är att forskningen utförts på svenska lärosäten i Umeå och Stockholm. Forskarna är båda boende i Umeå. Kvinnan Ya-Fang Mei står för erfarenheten medan mannen Hui Jiang står för många uppslag för att komma.  I artikeln slår man också fast att de nuvarande injektionerna som bygger på mRNA arvsmassa som kodar för HELA spikproteinet  på samma sätt är oerhört riskabla.  Faktiskt tar Mike Adams upp detta i detalj i följande program: 
 
Den som också förklarat mekanismen är Lars Bern:
 
ya-fang.mei@umu.sem Affiliated as research fellow at Department of Clinical Microbiology Units: Section of Virology 6F, Universitetssjukhuset, 901 85 Umeå
När jag kontaktar Ya-Fang Mei i Umeå per telefon så blir det ett mycket  trevligt samtal, speciellt som hon också är involverad i forskning om onkovirus,  dvs virus som kan användas för  att ta död på tumörer och metastaser.  Ya- Fang är dock lite överraskad över att artikeln fått stor uppmärksamhet internationellt och där man ensidigt  sett det vetenskapliga arbetet som en varning. Ya-Fang s egen ambition är att istället utveckla nya vacciner där man undviker de verkligt farliga delarna av själva spikproteinet.