Susann Björklund – en unik relationsexpert

av Ingemar Ljungqvist 

Susann Björklund
Susann med kanel- eller varför inte kanaliseringsbullen i hand. Talande i Vasaparken.

Susann Björklund har på bara ett par år seglat upp som en idol och som en ljusets fanbärare för många av oss som grottat ner sig i det enorma Corona mörkret. Ett mörker som egentligen omgivit en västerländsk kultur i flera decennier – och som den sista tiden under Coronans härjningar av etablerade media blivit övermålat med svartaste svart. Åtminstone har en hel värld utifrån direktiv ifrån World Economic Forum i Davos och från WHOs kontor i Geneve sänkts ner i ett paranoit mörker, med hjälp av ett mycket följsamt media. De som på sina plakat visat att ”Media är viruset” har kanske mer rätt än någon annan anat. 

Susann Björklund en komet mot mörk himmel 

Mitt i detta mörker dyker så Susann Björklund upp som en gnistrande stjärna – som lyser. Det verkar nästan som hon landat mittibland oss andra som om hon kommit neddimpande från en annan galax i vårt universum. Nu råkar hon själv tro på det också, men det anser vi inte spelar så stor roll. För det kan ju också vara så att hon besitter den där extra förmågan att kunna koppla upp sig till universums fält. Det som dagens moderna kvantfysiker brukar kalla för det morfiska fältet. Den förmågan delar hon dock med flera i vår värld. Det är förmodligen därifrån föregångare som Moses, Jesus, Mohammed, Hildegard von Bingen och kanske i närligggande tid Martinus och varför inte David Icke fått sina upplysningar och uppenbarelser ifrån. 

Susann i goda vänners sällskap. Bland andra Niclas Holmsten, Joanna Oddane och Michael Oddane

Susann löser upp spärrarna 

För den ”normale” lyssnaren som är låst i stt boxtänkande där vare sig utomjordingar eller morfiska fält kan existera kan ovanstående fungera som spärrar när man lyssnar till Susann – men det är spärrar som snart försvinner när Susann med sin späda men välklingande röst börjar komma i resonans med vår goda halva. Då når budskapet i det hon har att förmedla fram. Detta vare sig det gäller områden som den egna alienationen i den omgivande världen,  kampen mellan det mörka och ljusa, relationer versus tingen eller uppvaknandeprocessen som ett skeende som förenklas om man ser på tiden som ett cykliskt fenomen istället för en linjär företeelse. Men Susann har också egna erfarenheter från sitt arbete som anställd av försvaret. Då fick hon också ibland följa med på internationella konferenser och då lärde hon sig att det som uttalades officiellt bara var en ridå. 

Från Första Maj i Stockholm 2021 

Susann Björklund: 

-Jag har  spenderat en del av min tid inom myndigheter och internationella organisatioer, även inom miltären. Jag vet vad det är som pågår. Jag pratade med två operativa chefer i FN.  Båda pratade med mig, på tu man hand, om att kontrollera befolkningen. Båda sa att hur skulle världen se ut om vi inte hade kontroll över människorna?  (Tal i Vasaparken Stockholm den 1 maj 2021).  

Eliten styr genom direktiv 

I Malmö senare under året förklarade Susann hur kontrollen utövas och det är genom ett litet internationellt sekretariat varifrån man skickar ut direktiv till de som ska verkställa deras kontrollbehov. Anders Tegnell fick som epidemiolog tänka självständigt ett tag men när den andra vågen var på väg var det direktiven som gällde. Samma är giltigt för de flesta funktioner i samhället. Speciell sedan de allra flesta länder bundit upp sig till de internationella konventioner som berör Agenda 2030. Sedan dimper direktiven ner ända ner till en lägre tjänsteman, som lyder order – eller snarare direktiven. Direktiven utgår då ifrån de olika fördrag man från de flesta länder skrivit på och där nationella politiker skrivit under utan att ha läst det finstilta. Men de som författar direktiven kan många gånger vara samma personer som skrivit det finstilta.  

Det är genom dessa direktiv som en liten global elit inte bara ska kontrollera oss u med olika metoder utan också styra de flesta av oss att själva gå i takt med en ny Världsordning.  

Rädslan 

I sina föredrag kan Susann både beröra och djupgående gå in på dessa olika fenomen och hon gör det på ett språk som vem som helst kan förstå , åtminstone med lite träning. Ett begrepp som har varit ett fenomen så tydligt nu i ett och ett halvt år är rädslan. Egentligen säger Susann att rädslan, som media nu piskar upp inför döden egentligen är en rädsla för själva livet. Motsatsen till att sitta fast och låta sig styras av rädslan är att gå in i sig själv och bejaka kärleken först till sig själv och senare till andra. Finner man harmoni i livet och där har Susann mängder med råd att ge, så kan man lättare bejaka den inre kärleken. Hon kan också lära ut små knep man kan använda sig av. Dessa råd och knep är främst avsett för den enskilda individen. Sedan är det mycket lättare att bli en harmonisk varelse tillsammans med andra om man först blickar inåt sig själv och lär sig älska sig själv. Då kan man senare göra underverk tillsammans med andra. 

Ljuset kontra mörkret 

För Susann står det helt klart att ljuset är själva livet. Och livet är utveckling. Mörkret är ingenting. Det är enbart frånvaro av ljus. Och här kommer hennes livsråd in. På vår resa i livet möter vi motstånd. Då kan vi ettdera utmana motståndet och gå emot det. Då får vi vårt inre ljus att lysa kraftigare. Om  vi viker undan för motståndet då vinner motkraften. Möter vi däremot motkrafterna med motstånd , då växer vi själva. Då startar en utveckling. Din respons spelar stor roll. Är motståndet övermäktigt så vinner ändå martyren. De som straffar hen förblir kvar i mörkret.   

Detta gäller specifikt för den tid vi nu befinner oss i.  På utsidan av oss är det enormt mörker med förslag om experimentinjektioner , nedstängningar, vaccinationspass, munskydd och invasiva PCR-tester. Men gör vi motstånd när utsidan blir mörkare och mörkare så blir det ljusare och ljusare hos var och en. Och här ser Susann  det som en fysikalisk lag att det hos allt fler sker ett uppvaknande. Antalet människor som blir bärare av ett ljus inom sig blir fler och fler. Och då är det bara en tidsfråga tills att det yttre mörkret klingar av, för det mörka skyr ljuset och vägrar möta det. 

Den gemensamma processen 

När alltfler kommer underfund med vem de är och svaret på den frågan finns inom dig. Ja då kommer allfler samman mot slutet av processen. En mycket viktig del i denna process är sanningen för den går ihop med allt. Lögnerna även om de bygger på hänsynstagande trasslar bara till det.  

Det nya som ska växa fram 

Det gäller att redan nu börja skissa på det samhälle vi verkligen vill ha. Det jordiska samhället som Susann kastades ut till redan för dryga 30 år sedan var deformerat. Där saknades mycket. Hon har tagit det som sin mission – eller som hon själv kanske ser det som att hon givits uppdraget – att vara en given katalysator för att föra hela samhället mot ett ljusare mål. I samma andetag poängterar hon med lugn och tillförsikt, att för att nå dit kommer mörkret att omge oss. Ett mörker som blir för mycket för många, men uppvaknandet har börjat. Och ju mer motstånd som de kontrollerande makterna bjuder oss på desto snabbare sker uppvaknandet i masskala. 

Relationen är allt 

I mötet med en annan medmänniska är det relationen som betyder allt. Sakfrågorna man tar upp är alltid det sekundära. Alltså är dialogen den viktiga.  

I den dialogen skulle faktiskt Susann med sin kapacitet kunna spela en avgörande roll även på det politiska planet.  Inte bara i framtiden turnera land och rike runt och hålla inspirerande föredrag för företagare, kommunanställda etc, som en slags underhållning. De flesta av oss har ju hört mängder med inspirerande föredrag av allehanda konsulter . En inspiration som när man dagen efter vill omsätta den till praktisk handling på sin arbetsplats oftast blir avspisade av rädda chefer. I Susann Björklunds fall anser jag att hon har en oerhört större roll att spela än att fungera som en säkerhetsventil för chefer som på enklaste sätt vill fullgöra sin plikt att ge sin underordnade bra tankestimulerande föredrag – utan att något egentligen sker. Susannes förmåga skulle kunna inspirera en hel nations folk att tåga ut ur mörkret – både det nuvarande och det som funnits sedan lång tid tillbaka. Hon skulle precis som David Icke i England bli precis den andlige ledare som våra nationer behöver att lämna såväl Jantelag som Pandemilag bakom oss. 

Det finns en mycket intressant samtal mella dessa två som finns upplagt på Internet. 

Välkommen att spana in det: www.facebook.com/susann.bjorklund.73/videos/3878923092221209 

 

Annars återfinns Susann Björklund på sajten www.lightatthecenter.com 

Innan hon fick stå ordentligt i rampljuset så hade hon efter sina anställningar inom miltären ett tag sökt sin försörjning genom att tyda Tarotkort och andra mediala övningar. Nu blir det mer och fler scenframträdanden runt om i landet – men jag anser att den verkliga scenen för Susann vore att hennes kapacitet mycket väl skulle räcka till för att leda Sveriges befolkning mot den ljusnande framtiden.