Reptiler i Jordanien

December 2021-12-01: Frihet Sverige fick för någon månad sedan en förfrågan från en spansk grupp om vi kunde samarbeta om att återpublicera  helt sensationella arkeologiska fynd som de bland annat gjort i den jordanska öknen.  Fynden handlar om cirkulära stora (diameter upp till 5 meter)  cirklar som skulle liknas vid hällristningar. Men här utgörs bilderna av embryon i olika utvecklingsfaser, och där en del av embryonerna föreställer människor medan andra illustrerar de från reptiler.  

Eftersom avbildningarna är så stora så kan det vara svårt att få en överblick om man promenerar på plats.  Det är först om man ”lyfter sig”   ett tjugotal meter som man ser hela bilden.  Jmfr  gärna med fynd i Peru som först syns från flygplan.     

 
I denna intervju tackar vi Linus Noremalm och Cecilia Nordenstam för fin  teknisk och vetenskaplig assistans. Allra mest tackar vi Virtu Portes Sanchez och hennes spanska medhjälpare Santi Prado och Tomas Tarjuelo.
 
Skulle dessa fynd bli omtalade och publicerade, skulle de förmodligen tvinga fram en helt ny syn på människans evolution och också belysa frågan om att det tidigare funnits intelligenta invånare på vår planet .  Invånare som då varit helt insatta i möjligheten att göra gain- of- function men då inte bara på virus utan helt enkelt  utföra genöverföringar mellan djurarter.  Eller har det ”bara” rört sig om intelligenta civilisationer  som varit på tillfälliga besök på Jorden?
Självfallet kan vi väl säga att den nuvarande vetenskapliga ståndpunkten inom akademierna är att man inte ska ens titta åt detta hållet.

 

Vi som stödjer en äkta vetenskaplig syn , dvs den att skapa vetande vill redan nu hylla de spanska intentionerna.  Precis som vi i detta nyhetsblocket var mycket tidiga att föra fram den spanska gruppen (”femtekolonnerna”) som hävdade att injektionsampullerna innehöll grafen oxid. Deras observation kunde omgående bekräftas.  Viva Espana!
 
Ingemar Ljungqvist