Remiss S2021 06359 Ang vaccinationspass

I det nya förslaget hur man ska eventuellt införa vaccinationspass med vissa förmåner för de som kan uppvisa dessa döljer sig en hel del farhågor. Den absolut största att man delar in befolkningen strikt i två grupper. En majoritet som med sina vaccinationspass ges förmåner och så en annan grupp som av olika skäl inte vill ta vaccinet. 

Detta förfarande ger omedelbart upphov till vissa fenomen som känns igen från historien. Sverige riskerar därmed att med denna lagtext smyga in ett samhälle som starkt påminner om den segregation som fanns i USA till långt in på 1960-tal. Läs hela remissen om vaccinationspass