Pressmeddelande från Frihet Sverige

Det har nu framkommit tung bevisning från flera olika källor att det finns ämnen, såsom det giftiga ämnet grafenoxid och konstruerade nanopartiklar i alla de stora Covid-19 vaccinationerna. Det bevisar misstankarna om att dessa injektioner är ett biovapen och att alla ämnen i injektionerna ej är deklarerade.

 

Vi i Frihet Sverige och det stora nätverk av människor vi är en del av kräver nu:

  • Att våra grundläggande rättigheter respekteras såsom de uttrycks i våra grundlagar, Nürnberg-koden samt Etiska riktlinjer för medicinsk forskning i exempelvis Helsingfors-deklarationen.

  • Att alla Covid -19 vaccinationer (Pfizer-Biontech, Moderna, AstraZeneca och Johnson & Johnson) som nu bevisligen har ämnen i sig som ej är deklarerade, som är giftiga och på annat sätt riskerar att skada eller döda vår befolkning omedelbart stoppas.

  • Att varje människa som injicerar eller på något sätt aktivt bidrar till eller propagerar för att dessa injektioner används mot vår befolkning ska ställas till svars för detta och det ska ses som en krigshandling mot vår befolkning.

Vi kommer nu att i kraft stötta stämningar mot alla inblandade i denna krigsföring mot vårt folk och göra allt som står i vår makt för att på ett fredligt och demokratiskt sätt utrota den korruption och det maktmissbruk som pågår i vårt land och i världen.

För Frihet Sverige

Maneka Helleberg, ordförande
Marianne Liljeholt
Samuel Andreasson
Elisabet Andersson Hellsten
Ingemar Ljungqvist

LÄNKAR om Graphene

PS. Frihet Sverige söker vaccinoffer, som fått skador av AstraZencas Covid-vacciner. Helst människor som fått dokument på att skadan orsakades  av AstraZenicas vaccin.

Kontakt: Maneka Helleberg
www.frihetsverige.se

Källa:
1)https://www.frihetsverige.se/elementor-1166/
 2)https://www.frihetsverige.se/grafenoxid-bekraftat/
 3)https://www.frihetsverige.se/grafenoxid-magnetism-och-mindcontrol/