Påverka förslag om vaccinationspass

Jag är en av dina ”externa” vänner, har själv varit vaken sedan 2015 (är fd reporter på Expressen).

Nu ser jag att folk kan skriva in till regeringen vad de tycker om förslag på införande av v-pass. Obs! Sista dag den 24 september så det är bråttom!
 
Vore jättetacksam! 
Bästa hälsningar från en vaken kamrat.
 
Här kommer länkarna, samt ”bi-info” om hur svaren ska formuleras samt  länkar till promemorian och själva remissen:
 
 
 
Länkar:
 

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 24 september 2021.

Svaren bör lämnas per e-post till

 
Ange diarienummer
S2021/06359 och remissinstansens namn i ämnesraden på
e-postmeddelandet. Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven.