Öppet brev – Etisk prövning

Denna artikel som handlar om att man struntat i den Etiska prövningen. Artikeln kan vara ett mycket värdefullt verktyg att printa ut och ta med sig när man för samtal med de som nu injicerar  våra ungdomar. 
 
Det är ett pågående experiment med en helt ny metod: mRNA-injektioner och då ska det finnas en sådan prövning för annars riskerar inte bara de ungdomar som luras ta sprutan illa ut.
 
Legitimerad personal begår ett allvarligt brott och kan också råka illa ut då de kan ställas till svars i kommande internationella rättegångar då man brutit mot både Nürnbergkoden och Helsingforsdeklarationen.