Om oss

Om oss

Föreningen Frihet Sverige bildades januari 2021. Det är en nationell organisation som startats med inspiration av den vision från den internationella organisationen World Freedom Alliance.

Föreningen har som syfte är att stödja och lyfta fram alla som bedriver arbete för frihet i Sverige. Vi skapar mötesplatser och uppmuntrar lokala initiativ genom att skapa diskussion och vara en portal där man kan hitta information och organisationer som arbetar för frihet.

Det är många av Sveriges Frihetskämpar som har varit eller är aktiva i Frihets Sverige.

Våra styrelsemedlemmar som du kan kontakta för mer information:

Mikael Cromsjö
Ordförande
Vaken.se, Vakenmanifestet.se, UniteAwake.com
mikael.cromsjo@gmail.com

Maneka Helleberg
Worldfreedomalliance.org
contact@onlinemessengers.org

Ingemar Ljungqvist
almanova.eu
kwame.ingemar@hotmail.com

Marianne Liljeholt
vi-tillsammans.nu
marianneliljeholt@hotmail.com

Samuel Andreasson
samuel.andreasson@gmail.com

Vad är vi?

Vi vill stödja de grupper i Sverige som strävar efter att på ett opinionsbildande pedagogiskt sätt återta våra friheter, införa folkstyre, bekämpa korruption och återinföra fri och partiobunden forskning och vetenskap.

Föreningen Frihet Sverige skall arbeta ihop med organisationer, sakkunniga forskare, läkare, jurister, poliser, militärer, veteraner samt motivationstalare i ett organiserat politiskt obundet motivations-, folk- och opinionsbildande informationsnätverk.

Varför behövs vi?

World Economic Forums projekt ”The Great Reset” implementeras nu under namnen “Agenda 2021”, “Agenda 2030” och ”Build Back Better”. Dessa överstatliga strategier gör att vi medborgare redan gradvis förlorat ägande, inflytande, fri- och rättigheter samtidigt som främmande totalitära lagar och lock-downs införts

Vår vision

Vi anser att mänskliga behov och värderingar alltid kommer före nationalitet, religiös tillhörighet eller partitillhörighet. Vi önskar medverka i arbetet för fria medborgare som söker lösningar tillsammans. Genom att samla vår gemensamma kunskap, mod, vårt hopp och vår medmänsklighet skapar vi ett enat och fritt Sverige med hederliga politiker, oberoende vetenskapsmän och forskare.

Vi vet att vi är tillfälliga gäster i vår värld som när som helst kan komma att lämna detta liv. Därför är det viktigt att vi använder vår tid till att leva modiga och fria med syfte att förbättra för våra medmänniskor idag och våra efterkommande i morgon.

Våra värderingar

Vår utgångspunkt är att alla människor har lika värde, tron på medmänsklighet och allas rätt att påverka de beslut som rör den enskilda mannen eller kvinnans liv.

Yttrandefriheten är central. Varje medborgare skall fritt och offentligt kunna uttrycka sin mening och debattera utan hämmande partiprogram, utan att drabbas av odemokratiska påtryckningsmedel eller känna behov av anonymitet.

Fredliga och demokratiska processer skall återställa våra medborgerliga, grundlagsskyddade och självklara rättigheter vilka gradvis urholkats de senaste åren.

Det tydligaste exemplet är regeringens och riksdagens olagliga grundlagsjusteringar i och med pandemilagstiftningen och nya lagar som begränsar yttrandefriheten.

Våra stadgar

Läs våra stadgar.