Om oss

Föreningen Frihet Sverige är en organisation som bildades januari 2021, en nationell organisation vars internationella motsvarighet heter World Freedom Alliance. Våra språkrör och styrelsemedlemmar som du kan kontakta är:

Samuel Andreasson
samuel.andreasson@gmail.com 

Vad är vi?

Det Stora Uppvaknandet är en nationell strategi för att på ett opinionsbildande pedagogiskt sätt återta våra friheter, införa direktdemokrati, bekämpa korruption och återinföra fri och partiobunden forskning och vetenskap.

Föreningen Frihet Sverige skall arbeta ihop med sakkunniga forskare, läkare, jurister, poliser, militärer, veteraner samt motivationstalare i ett organiserat politiskt obundet motivations-, folk- och opinionsbildande informationsnätverk.


Varför behövs vi?

World Economic Forums projekt ”The Great Reset” implementeras nu under namnen “Agenda 2021”, “Agenda 2030” och ”Build Back Better”. Dessa överstatliga strategier gör att vi medborgare redan gradvis förlorat ägande, inflytande, fri- och rättigheter samtidigt som främmande totalitära lagar och lock-downs införts.

Vår vision

Vi anser att mänskliga behov och värderingar alltid kommer före nationalitet, religiös tillhörighet eller partitillhörighet. Vi önskar medverka i arbetet för fria medborgare som söker lösningar tillsammans. Genom att samla vår gemensamma kunskap, mod, vårt hopp och vår medmänsklighet skapar vi ett enat och fritt Sverige med hederliga politiker, oberoende vetenskapsmän och forskare.


Vi vet att vi är tillfälliga gäster i vår värld som när som helst kan komma att lämna detta liv. Därför är det viktigt att vi använder vår tid till att leva modiga och fria med syfte att förbättra för våra medmänniskor idag och våra efterkommande i morgon.

Det är vår uppgift att lyfta och värna medborgarna under världens näst äldsta flagga för ett fritt land där konstitutionen respekteras.


Våra värderingar

Vår utgångspunkt är att alla människor har lika värde, tron på medmänsklighet och allas rätt att påverka de beslut som rör den enskilda mannen eller kvinnans liv.

Yttrandefriheten är central. Varje medborgare skall fritt och offentligt kunna uttrycka sin mening och debattera utan hämmande partiprogram, utan att drabbas av odemokratiska påtryckningsmedel eller känna behov av anonymitet.


Fredliga och demokratiska processer skall återställa våra medborgerliga, grundlagsskyddade och självklara rättigheter vilka gradvis urholkats de senaste åren. Det tydligaste exemplet är regeringens och riksdagens olagliga grundlagsjusteringar i och med pandemilagstiftningen.

Läs våra stadgar samt vår policy

Bildandet oktober 2020

Manifestation november 2020

Medborgarplatsen 6 mars 2021

Om framtida demokrati

Senaste inlägg

World Freedom Alliance

Medic Debate - Mikael Nordfors

Råd hur du förstärker ditt immunförsvar

 • Viktiga D3 vitaminet
  ..."Se till att du tar ett tillskott på minst 5 000 IE per dag för att ha minst 125 nmol/L och hålla dig frisk....."
  Björn Hammarskjöld
  Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi, f.d. överläkare i pediatrik
  Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet  (1971)
  Källa utdrag från: Björn Hammarskjölds blogg
 • Bygg upp ditt immunförsvar med vitaminer & mineraler.
  Läs artikeln från mars 2020. LÄNK

Gör din röst hörd

KNAPPTRYCKARNA UNDERSÖKER
Läs mer

Vaken.se

Sharing a story can change the world. Frontline Films™ is finding the moments that matter, capturing the soul of a powerful story, and shining the light of truth into the darkness of confusion and chaos. LÄNK