Om oss

Föreningen Frihet Sverige är en organisation som bildades januari 2021, en nationell organisation vars internationella motsvarighet heter World Freedom Alliance. Våra språkrör och styrelsemedlemmar som du kan kontakta är: Maneka Helleberg Ordförande Worldfreedomalliance.org contact@onlinemessengers.org Ingemar Ljungqvist almanova.eu kwame.ingemar@hotmail.com Marianne Liljeholt vi-tillsammans.nu marianneliljeholt@hotmail.com Samuel Andreasson samuel.andreasson@gmail.com

Vad är vi?

Det Stora Uppvaknandet är en nationell strategi för att på ett opinionsbildande pedagogiskt sätt återta våra friheter, införa direktdemokrati, bekämpa korruption och återinföra fri och partiobunden forskning och vetenskap. Föreningen Frihet Sverige skall arbeta ihop med sakkunniga forskare, läkare, jurister, poliser, militärer, veteraner samt motivationstalare i ett organiserat politiskt obundet motivations-, folk- och opinionsbildande informationsnätverk.

Varför behövs vi?

World Economic Forums projekt ”The Great Reset” implementeras nu under namnen “Agenda 2021”, “Agenda 2030” och ”Build Back Better”. Dessa överstatliga strategier gör att vi medborgare redan gradvis förlorat ägande, inflytande, fri- och rättigheter samtidigt som främmande totalitära lagar och lock-downs införts

Vår vision

Vi anser att mänskliga behov och värderingar alltid kommer före nationalitet, religiös tillhörighet eller partitillhörighet. Vi önskar medverka i arbetet för fria medborgare som söker lösningar tillsammans. Genom att samla vår gemensamma kunskap, mod, vårt hopp och vår medmänsklighet skapar vi ett enat och fritt Sverige med hederliga politiker, oberoende vetenskapsmän och forskare. Vi vet att vi är tillfälliga gäster i vår värld som när som helst kan komma att lämna detta liv. Därför är det viktigt att vi använder vår tid till att leva modiga och fria med syfte att förbättra för våra medmänniskor idag och våra efterkommande i morgon. Det är vår uppgift att lyfta och värna medborgarna under världens näst äldsta flagga för ett fritt land där konstitutionen respekteras.

Våra värderingar

Vår utgångspunkt är att alla människor har lika värde, tron på medmänsklighet och allas rätt att påverka de beslut som rör den enskilda mannen eller kvinnans liv. Yttrandefriheten är central. Varje medborgare skall fritt och offentligt kunna uttrycka sin mening och debattera utan hämmande partiprogram, utan att drabbas av odemokratiska påtryckningsmedel eller känna behov av anonymitet. Fredliga och demokratiska processer skall återställa våra medborgerliga, grundlagsskyddade och självklara rättigheter vilka gradvis urholkats de senaste åren. Det tydligaste exemplet är regeringens och riksdagens olagliga grundlagsjusteringar i och med pandemilagstiftningen. Läs våra stadgar samt vår policy ————————– Intervju med advokat Dr Reiner Fuellmich från Tyskland av Jesper Johansson och Ulf Bittner. En internationell tribunal,  ledd av advokat Dr Reiner Fuellmich, inleder rättegångsförhandlingar den 5 februari 2022 angående hur pandemin har hanterats globalt.

Medborgarplatsen 6 mars 2021

Manifestation November 2020

Om framtida demokrati