Nordfors, Persson och Witte – om tvångsinjiceringar