5G  och grafenoxid samverkar till ett kontrollsamhälle