Foto: Pixabay.com

Reptiler i Jordanien

Frihet Sverige fick för någon månad sedan en förfrågan från en spansk grupp om vi kunde samarbeta om att återpublicera  helt sensationella arkeologiska fynd som de bland annat gjort i den jordanska öknen.  Fynden handlar om cirkulära stora (diameter upp till 5 meter)  cirklar som skulle liknas vid hällristningar. Men här utgörs bilderna av embryon i olika utvecklingsfaser, och där en del av embryonerna föreställer människor medan andra illustrerar de från reptiler.     Eftersom avbildningarna

Read More »

MORATORIUM avseende mRNA-injektioner

Ett omedelbart MORATORIUM för injektionerna  För övriga som får detta utskick gäller att de kan sprida informationen vidare i sina respektive forum, oftast press.Från en egen synpunkt är läget nu så  allvarligt att varje avvaktande är liktydigt med att man därmed låter medvetet de svenska barnen utsättas för rena ryska rouletten.   I den första intervjun visar Judy Mikovits upp med tydlighet att de varningar som gavs från de första forskarna som tidigt ifrågasatte hela Covid- hysterin

Read More »

Svensk vetenskaplig artikel som måste tas på allvar – för att rädda barnen

I mitten av oktober publicerades i tidskriften Virus en helt fantastisk artikel som avslöjar varför de som fått en långvarig Covid infektion har fått sina problem ifrån. Det handlar om att smittämnet, dvs spikproteinet till mycket stor del undertrycker den reparationsmekanism vi har för att rätta till alla småfel som uppstår när vårt, våra kromosomer dupliceras.  Den dupliceringen sker varje sekund i alla de celler som nybildas för att ersätt de gamla.  I denna artikel

Read More »

Stockholm den 30 oktober

Nästan på årsdagen av bildandet av World Freedom Alliance, så skedde detta.  (20+) FacebookSkynda dig att gå igenom en av de bästa upptagningarna från Eld, ljus och sanningsfesten för FRIHET. Facebooks nya regler kan göra att den snart släcks ner. Spara, sprid och gå mot ljuset. Här figurerar 80 procent i styrelsen för Frihet för Sverige tillsammans med 1000 vänner.    Tack till alla och speciellt Anita som filmade. Och stort tack till Torbjörn Sassersson som följde

Read More »

Anmälan till polis och åklagare

Skickade precis ut detta till Polis resp Åklagare. Hinner inte invänta registrators besked. Men ni inte bara får utan nästintill bör publicera detta.  OBS Bilagan med mailväxling Socialstyrelse Etikprövningsmyndighet fick dessa men den är inte med här . Kan fås separat efter begäran till mig. Detta brev har dubbla funktioner, Det fungerar både som ett direkt öpper brev dvs som pressmeddelande till den press som anges i adressfältet. Men det är tillika en anmälan till Polis

Read More »

Nu har flera EU ledamöter tröttnat på Gates, Faucis och Schwabs globalistfasoner

 Nu blir det spännande att se var Sverige står dvs hur hårt knutet mainstreammedia är till Agenda 2030, och stoppar eller publicerar den dedatt som skedde i EU idag där flera ledamöter representerande flera olika grupperingar inom EU. De kommer från Tyskland, Rumänien, Kroatien och Italien, delvis tack vare de stora folkliga manifestationerna i dessa länder.  De sätter demokratin före vissa fascistiska åtgärder som följt i Coronans spår. De kräver ett omedelbart stopp för ett

Read More »

En naturlig medicin att ta – om du får Covid

Så kom den äntligen. En sammanställning av tusentals studier av de läkare och forskare som prövar sig fram med olika terapier mot Covid-19. Här kan du klicka in dig: https://c19early.com/  Eftersom många av de redovisade resultaten kommer från forskare i Asien så välkomnar vi också att man utvärderat vikten av till exempel gurkmeja (Curcumin ) och svartkummin (Nigella sativa).  I sammanställningen kan man jämföra hur bra de olika ”medicinerna ” är, men i princip alla

Read More »

Ann-Louise den patient i Sverige som blivit värst utsatt – och överlevt

I juni 2010 publicerade vi  (Anna B, Bo Z och Ingemar Lj)  i 2000-Talets Vetenskap en sensationell artikel om kvinnan Ann-Louise och de felgrepp hon blivit utsatt för av skolmedicinen. Då hade hon inte kunnat äta en riktig måltid på 11 år då hennes tarmfunktioner var nästintill obefintliga. Artikeln var förmodligen så stark att inget media tordes följa efter. Vad hände sedan?  Det tar vi i delar upp i detta hälsosamtal: Hälsopanelen – Hon överlevde mot alla odds –

Read More »

Skydda Barnen – Namninsamling

Skydda Barnen – Frihet Sverige samt partner-organisationer kräver genom denna skrivelse till ansvariga beslutsfattare samt berörda att:   Covid – 19 vaccinationerna till barn stoppas omedelbart. En oberoende utredning omedelbart görs av det verkliga innehållet och faktiska biverkningar samt dödsfall av samtliga covid 19 vaccin.  Vårt krav baseras på att:  Covid-19-vaccinerna inte har något etiskt godkännande för läkemedelsprövning i Sverige. Covid-19-vaccinerna är experimentella (det finns inga långtidsutvärderingar) och att injektion av dessa medel således utgör

Read More »

Karen Kingstone avslöjar planerna bakom nanorobotarna

Den 6:e oktober kunde vi presentera en nyhet av rang. Den sydafrikanska terapeuten Zandre Botha kunde finna  abnorma strukturer i sitt mikroskop som kraftfullt tydde på att grafenoxiden i injektionerna kunde bilda mycket säregna strukturer antingen direkt i injektionsampullen eller i blodet från de som vaxxat sig.  Sensationen var så stor att få vågade återpublicera fynden. Efter det har amerikanska Jane Ruby konfirmerat fynden. Finns i denna intervjun (Autopsies of ’Vaccine’ Victims’ Bodies Stew Peters &

Read More »

Två kvinnor som står upp för barnens hälsa

Två veckor efter polis och TV-bluffen i Västerås får äntligen Marianne Liljeholt ge sin version – den sanna – om vad som hände i Västerås.   Hon får också hjälp av Linda Falkenström, Linus Noremalm och undertecknad att ta upp den verkliga problematiken om vad etablissemanget gör mot sina viktigaste medborgare barnen . ger dem oprövade injektioner som alltmer visar sin farlighet.Lyssna och se till att sanningen segrar, genom att sprida inlägget:

Read More »

Frihetsverige om stämning av Astra Zenica

Den 16 september gick Maneka Helleberg ut med ett ”tiggarbrev” där Föreningen Frihet Sverige vill samla in pengar för att stämma det svenskbaserade företaget AstraZeneca. (se www.frihetsverige.se/nyheter) för att de bland annat utan att ange på innehållsförteckningen att deras injektioner innehåller grafenoxid i sådana proportioner att det blir giftigt för de som får sprutan. Detta gjorde Maneka efter att ha rådfrågat de flesta av föreningens styrelsemedlemmar. Vid styrelsemöte den 6 oktober fastslogs att man stödjer

Read More »

Dr Zandre Botha och Stew Peters

  Zandre Botha är en sydafrikansk doktor och terapeut, som överlevde en bilkrock där flera organ skadades svårt och många funktioner hos henne slogs ut. Under konvalescensen fick hon nära döden upplevelser. Detta påverkade henne mycket i hennes yrkesval där hon sökt efter de bästa behandlingarna. I dessa ingår som ett självklart val ozonterapi. Hon använder sig också av frekvensterapier som SCIO och Rife-apparatur.  Vid diagnoser utnyttjar hon också mikroskopi, speciellt att utifrån blodbilden, precis som Erik

Read More »

Nordfors, Persson och Witte – om tvångsinjiceringar

Tre av Sveriges mest tuffaste debattanter när det gäller såväl Corona frågan som Estonia är Mikael Nordfors , Henning Witte och Fritjof Persson. Här talar de ut i klartext. Inte riktigt rumsrent i den Pk- dominerade svenska salongen. Här belyser de också lögnens försvarare i form av två av AftonBladets presstituerade journalister. Men är det inte de verkliga pionjärerna som vi borde hylla? De som var först ut och kallade saker vid sitt rätta namn.   En

Read More »

Covid 1984

I denna film som är den bästa hittills MASSUPPVAKNANDET: Pandemins Motsägelser och Agenda 21 – David Icke med Läkare (Svensk Text) (rumble.com) så förklaras hela historien bakom Coronakrisen och vad den globala eliten vill åstadkomma:  The Great Reset = Den Nya Världsordningen. Filmens två största förgrundsfigurer är David Icke (t.h) och Mikael Nordfors (ovan).  Filmen står helt för sig själv – men du kan gärna kommentera din reaktion i kommentarsfältet.  Min egen kommentar är: Hatten av

Read More »

Två filmberättelser till från Västerås

Händelserna i Västerås kan också ses från detta håll. Det är bara det att när AB och SVT bara förmedlar Polisens egna uppgifter så blir de sedda av över en miljon  tittare/ läsare. När de publiceras, som dessa två på andra siter ,så når inte den totala tittarsiffran upp till 20000. Men det här vi alla andra kommer in i bilden genom att sprida dessa nyheter. I dessa ytterligare två berättelser framkommer det också tydligt

Read More »

En händelse – dubbla berättelser

I Västerås den 23 september 2021 inträffade en händelse utanför ett yrkesgymnasium. Händelsen gav sedan genklang i de stora TV-kanalerna. Men den sammanfattades också av alternativa media.  Polisen hade kort också sammanfattat händelsen. Den kablades ut av gammelmedia. Markus Oskarsson i Aftonbladet gjorde därefter denna krönika: Polis skadades när anti-vaxxare stormade vaccinationslokal | Marcus Oscarsson. På plats var också journalisten Börje Peratt. Han intervjuades om händelsen här: Journalist filmade i sin bil – blev oprovocerat misshandlad av polisman

Read More »

Två manifestationer i Stockholm på två dagar

Helgen den 18-19 september hölls i Stockholm två viktiga manifestationer – med två helt skilda karaktärer. På lördagen hade man i Stockholm som en av många städer runtom i världen anslutit sig till World Wide Rally. Det fanns ingen egentlig arrangör men eftersom det blev en mycket energifylld till ställning med bortemot 600 deltagare så var det en manifestation som strålade ut. Bemötandet från de som stod eller satt vid sidan om på sina uteserveringar

Read More »

Remiss S2021 06359 Ang vaccinationspass

I det nya förslaget hur man ska eventuellt införa vaccinationspass med vissa förmåner för de som kan uppvisa dessa döljer sig en hel del farhågor. Den absolut största att man delar in befolkningen strikt i två grupper. En majoritet som med sina vaccinationspass ges förmåner och så en annan grupp som av olika skäl inte vill ta vaccinet.  Detta förfarande ger omedelbart upphov till vissa fenomen som känns igen från historien. Sverige riskerar därmed att

Read More »

Björn Hammarskjöld remiss till Socialdepartementet

Björn Hammarskjöld talar ut gentemot Socialdepartementet Björn Hammarskjöld har som vanligt med skärpa och viktiga argument helt sågat det förslag till beslut,  som Socialdepartementet upprättat.    I förslaget vill man smyga på oss vaccinationspass och därefter överlåta åt arrangörer att vägra släppa in de som vägrat ta vaccinationer – med andra ord väljer man den Macchiavelliska metoden – eller om man så vill den metod man länge hade i Sydafrika, där man delade in befolkningen

Read More »

Påverka förslag om vaccinationspass

Jag är en av dina ”externa” vänner, har själv varit vaken sedan 2015 (är fd reporter på Expressen). Nu ser jag att folk kan skriva in till regeringen vad de tycker om förslag på införande av v-pass. Obs! Sista dag den 24 september så det är bråttom! Vore jättetacksam! Bästa hälsningar från en vaken kamrat. Här kommer länkarna, samt ”bi-info” om hur svaren ska formuleras samt  länkar till promemorian och själva remissen: https://www.regeringen.se/remisser/2021/09/remiss-pm-vaccinationsbevis-som-smittskyddsatgard/ https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/09/vaccinationsbevis-som-smittskyddsatgard/ Länkar:https://www.regeringen.se/remisser/2021/09/remiss-pm-vaccinationsbevis-som-smittskyddsatgard/  Remissvaren ska ha kommit in till

Read More »

Wake Up Malmö – ljus på skuggorna

Förra året arrangerade Michael Oddane tillsammans med sin fästmö Joanna den fantastiska Wake Up galan i Örebro en vacker septemberweekend. Då var AlmaNova enda press på plats. Då bröt man också med råge mot allt vad pandemilagarna heter. De poliser som då besökte stället pacificerades av det lugn som Mickael och Joanna utstrålade. 9/11 20 år på dagen I år slogs portarna åter upp i september, ja till och med startade man på 20-årsdagen av

Read More »

Tillägg pressmeddelande – Graphene

Kari Hejt som listas som en av ledarna i Graphene flagship är involverad i många olika grafen projekt, han är bra att söka på. Han är anställd på Chalmers. https://graphene-flagship.eu/collaboration/about-us/meet-the-team/executive-board/    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33293811/ Företaget Versarien tillverkar Graphene och Kari Hjelt är inblandad även här. Här kan man hitta en kopia av ett avtal mellan Versarien och en turkisk forskare som har forskat kring och kommit fram till att Graphene kan användas som botemedel mot covd-19. https://www.investegate.co.uk/versarien-plc–vrs-/rns/sars-cov-2-inhibition-by-graphene–-metal-oxides/202011180700076457F/ https://www.directorstalkinterviews.com/versarien-plc-forms-the-versarien-graphene-advisory-panel/412861813 ”The solution described in Proceedings

Read More »

stämning av Astra Zeneca

Frihet Sverige stöttar stämning av Astra Zeneca. Det har framkommit bevisning om Astra Zenecas Covid-19 ”vaccinationer” som visar att ämnet grafenoxid finns i injektionerna utan att detta har deklarerats. Detta öppnar upp för att hålla Astra Zeneca i Sverige till svars för att människor har blivit skadade och dödade av injektionerna. Frihet Sverige ber nu alla som vill bidra till att denna stämning ska kunna ske att skicka pengar till följande konto: Bankgironummer – 5726-6314

Read More »

Pressmeddelande från Frihet Sverige

Det har nu framkommit tung bevisning från flera olika källor att det finns ämnen, såsom det giftiga ämnet grafenoxid och konstruerade nanopartiklar i alla de stora Covid-19 vaccinationerna. Det bevisar misstankarna om att dessa injektioner är ett biovapen och att alla ämnen i injektionerna ej är deklarerade. Vi i Frihet Sverige och det stora nätverk av människor vi är en del av kräver nu: Att våra grundläggande rättigheter respekteras såsom de uttrycks i våra grundlagar,

Read More »

Vi stödjer Mikael Nordfors

VI STÖDJER MIKAEL NORDFORSI söndags skymfade Atonbladet dubbelt den läkare som nästintill offrat sig själv för patienterna genom att i Coronatider utan att tänka på sin egen trovärdighet stått upp för de bästa och samtidigt billigaste medikamenterna. Aftonbladet skrev i sin  rubrik: ”Analdoktorn Mikael Nordfors har förlorat sin läkarlegitimation.” Vi från Frihet Sverige kontrade med följande skrivning:-”  Aftonbladet visar upp sin sämsta sida, baken, när de njuter av att skända en läkare en gång till. En

Read More »

Grafenoxid – första veckan i juli 2021

I Spanien har man gått ut med en preliminär undersökning där man bland annat undersökt innehållet i experimentinjektionerna. Det mest avgörande fyndet är grafenoxid. Ett relativt nytt material som framställs med nanoteknologi.  Det är mycket tunna skikt av kolatomer som inlagras med syre.  Materialet är också magnetiskt och kan därmed förklara det fenomen där magneter fastnat på injektionsstället.  Grafenoxid har också ett elektromagnetiskt fingeravtryck där några frekvenser sammanfaller med delar av 5G s frekvensområden.  Grafen är

Read More »

Grafenoxid bekräftat

Vi publicerade på Frihetsverige.se den rykande färska nyheten från Spanien i mitten av juli att det största andelen av experimentinjektionerna utgjordes av grafenoxid.  Flera tvekade att vidarepublicera. Andra dementerade det spanska fyndet.I denna viktiga intervju går den den fd Pfizeranställda Karen Kingston ut och bekräftar de spanska undersökningarna med utomordentligt material: LÄNK. De som nu undertrycker vidare publicering deltar alltså i en mörkläggning där de som funderar på om de ska tillåta en injektion på barnen

Read More »

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

Vi bevittnar hur multinationella företag terraformerar planeten framför våra ögon. Ett fåtal mäktiga individer och maktcentra tar över och påtvingar mutation av mänskligheten. Genom en sedan länge planerad teknokrati har de en aldrig tidigare skådad makt att etablera sin vision om en ny världsordning ovanpå covid-19. Denna Korporativism betonar individens tillhörighet definierad på de tre samhällsgrupperna – Slav, Livegenskap och Träl. KOMMENTAR TILL DELGIVNINGEN ”Hur många dog efter vaccindosen:experimentet gen terapin?” ”V” D T 198 

Read More »

Grafenoxid, Magnetism och Mindcontrol

Ute på nätet finns nästa all information att finna. Henning Witte ska ha en stor eloge för att han först i Sverige fann denna  fantastiska video: MAGNETIC NANOMATERIALS IN THE INJECTIONS, MASKS & SWABS (odysee.com)  I videon sätter Amazing Polly samman de flesta ”konstiga” pusselbitar som dykt upp nu i sommar och som inte minst rör experimentinjektionerna som innehåller grafenoxid.  Hon har sökt bland de senaste tio årens forskning hur man med AI och med magnetiska

Read More »

Mickael Willgert intervjuar Lars Bern

Swebbtv.se och Mickael Willkert intervjuar Lars Bern, vetenskaplig  och politisk kommentator tar upp diskussionerna kring Covid19 vaccinationer, förslag till förhållningssätt till de som är skeptiska kring vaccinet,  vaccinationspass, tilliten till den nationella och internationella strategin  kring pandemin m.m. Läs och ta del av hur Lars Bern resonerar.

Read More »

Borrelia (Lyme Disease) och AIDS

I  detta hälsosamtal mellan Kris Newby från Kalifornien och Ingemar Ljungqvist , Uppsala diskuteras de likheter och skillnader som finns mellan 1970-1990-talets två stora pandemier. Men vi båda är överens om att alla de människor som dött av dessa sjukdomar är offer för en amerikansk biovapenframställning.  Videon producerad av Linus Noremalm är också ett unikt  prov på ett internationellt samarbete där de som verkligen gått till botten  med två  sjukdomar får tala ut.  Även om

Read More »

Upphäv samtliga restriktioner NU

Nu finns data från Crush Covid med de olika smittvägarna i Region Uppsala 1. Det är smittspårningen som har tagit reda på de olika smittvägarna. De har delat upp smittvägarna i 26 olika godtyckliga kategorier. Låt oss se på de restriktioner som gäller och de smittvägar som är viktiga. En smittväg som utgör mindre än en procent kan vi bortse från över huvud taget. Den restriktionen som skulle förhindra smittspridning kan då saklöst upphävas. Är det

Read More »

Fördumning och Hopp

Alzheimer Att lyssna på radions vetenskapsnyheter avslöjar för oss som är insatta i medicinska nyheter att deras urval helt går i läkemedelsindustrins intressen.  Häromdagen kördes en repris om Alzheimer och man tog upp tidiga mediciner mot beta-amyloid placken.  Det finns faktiskt forskare som visat och dessutom tänkt logiskt att dessa plackbildningar är hjärnans yttersta desperata försvar mot mikrobväxt i hjärnan; förmodligen svamp.  Hursomhelst kan man ganska effektivt både förebygga och vända en Alzheimersutveckling genom egna åtgärder: Hva

Read More »

Mikael Nordfors, svensk gigant i Corona debatten

Mikael Nordfors är den svensk som haft störst internationellt gott rykte och i denna paneldebatt har han inkluderat fyra världsdelar för en genomgång av vad man speciellt kan göra i Tanzania där biskopen Gwajima är en speciell hedersgäst.  I  debatten deltar också forskare och läkare från Israel och Argentina. Två kända namn är Michael Yeadon från England och Sucharit Bhakdi, Thailand och Tyskland.  I programmet hinner man sammanfatta nästan alla viktiga aspekter av Covid, samtidigt som

Read More »

Paralleller med Covidhysterin

I denna videon tar vi upp som ett lärorikt exempel hur Globalisterna redan på 1970-tal förberedde en attack mot mänskligheten – då var vacciner också deras vapen – som efter 30 år hade lyckats döda 30 miljoner människor. Parallellerna med Covidhysterin.  Men berättelsen är inte bara svart. Den bäddas in med en hel del humor. Humorn är ett våra viktigaste vapen när Globalisternas  försök till ”The Great Reset” ska gå om intet.  Ingemar Lindqvist

Read More »

Öppet brev – Etisk prövning

Denna artikel som handlar om att man struntat i den Etiska prövningen. Artikeln kan vara ett mycket värdefullt verktyg att printa ut och ta med sig när man för samtal med de som nu injicerar  våra ungdomar.  Det är ett pågående experiment med en helt ny metod: mRNA-injektioner och då ska det finnas en sådan prövning för annars riskerar inte bara de ungdomar som luras ta sprutan illa ut. Legitimerad personal begår ett allvarligt brott och kan

Read More »

Förhandlingarna i Tingsrätten gick bra … för Jesper J

Den Första Maj blev journalisten Jesper Johansson brutalt omhändertagen av fyra poliser. Denna händelse  fick sin uppföljning i Stockholms Tingsrätt den 19 augusti 2021 då förhandlingar inleddes. Mål nr 8512 -21. Målet hade stort allmänintresse och publiken uppgick till cirka 30 personer. Flera alternativmedia var på plats medan etablerade media lyste med sin frånvaro, trots att flera var närvarande vid manifestationen den Första Maj. Utifrån den moraluppfattning de flesta hade vid rättegången skulle utgången vara

Read More »

Dedikerade modiga läkare är de som avslöjar sanningen

Det är idag faktiskt de gamla veteranerna som är de som går ut med den riktiga sanningen runt vaccinerna. Och i medan du yrkesverksamma virologerna och medicinarna i Sverige främst tänker på sig själva istället för mänskligheten får vi oftast vända oss utomlands, som till Tyskland och Frankrike. Men Sverige äger en gigant och det är Erik Enby som för någon månad sedan i sitt specialbyggda mikroskop (Nomarski) kunde se vad som återfanns i en ampull

Read More »

Live från General Assembly i Budapest

https://youtu.be/YqqDr2J5pk    World Freedom Alliance deltar på konferens i Budapest den 17-19 augusti 2021 som arrangeras av  2nd Scientific COVID Conference – Doctors for Truth. The entire conference will be live-streamed from Budapest. Men inledningsfasen handlar uteslutande om ungerska interna angelägenheter. Dessutom  är anförandena simultan tolkade vilket gör ljudet lite arbetsamt. Denna ungerska  websidan är en fantastisk guldgruva – just press button for English version: eller varför inte låta översätta sidan till svenska www.orvosokatisztanlatasert.hu Hela programmet för

Read More »

Försvara Pressfriheten – Försvara Jesper Johansson

Nedslagen  av och brutal behandlad av flera poliser – nu vill polisen ge honom en definitiv munblöja;  – Döm brottsoffret för att han försvarade sig. På torsdag kan ärendet avgöras av lagen Mycket brådskande.  Den 1.a maj  blev journalisten Jesper Johansson brutalt omhänder tagen av svensk polis när han i sin tjänst med kamera dokumenterade  den manifestation för frihet som anordnades den dagen.  För de som bevittnade händelsen eller såg den på film, så var det uppenbart

Read More »

VÄRLDSNYHET: Vaxxet kan ge upphov till prioner

Nu har det hänt igen. Världens mest prisbelönte virolog Luc Montagnier, Franrike (Nobelpris 2008) går nu ut i media och varnar för de långsiktiga effekterna av de experimentella mRNA injektionerna. Detta då de också kan ha långsiktiga epigenetiska effekter. De kan leda  till att kroppen kan permanent bygga upp felveckade proteiner s.k prioner. I denna intervju från maj 2021 framförde han sina välgrundade farhågor . https://rairfoundation.com/nobel-laureate-luc-montagnier-warns-covid-vaccine-may-lead-to-neurodegenerative-illness-video/ Vi var också först att i Sverige publicera de varningar Luc

Read More »

Klordioxid – MMS

I papperstidningen AlmaNova publicerade jag i nr 2-2021 en artikel med rubriken: ”Klordioxid  – förbjuden hälsa”. Förbjuden därför att metoden att bota såväl Covid som andra besvärliga infektioner med klordioxid är så billig och så effektiv så läkemedelsindustrin verkligen vill förbjuda den, då den ser den som en konkurrent till sina patenterade dyrbara, halveffektiva medel. I artikeln tas Andreas Kalckers behandlingsframgångar i Sydamerika upp.  I Afrika har hans kollega Jim Rumble nått liknande framgångar med samma substans

Read More »

Den hittills största Sanningsbomben runt Coronabluffen

I ett samtal mellan Reiner Fuellmich och den amerikanske patentjuristen David E Martin m.fl avslöjar Martin att han följt pengarnas spår och funnit att Anthony Fauci sedan flera år tillbaka tagit patent på flera varianter av genetiskt material utifrån den forskning som genomförts på biovapen.    Dessa har han sammanställt i denna skrift: Microsoft Word – The FauciCOVID-19 Dossier (1).docx (davidmartin.world)  Där kan man se hur Fauci försökt berika sig på olika varianter av RNA-sekvenser

Read More »

Hanna Åsberg har debuterat som en gigant

Hanna Åsberg har debuterat på Bota Sveriges Norrlandsturne  och hennes sätt  att möta de frågande med respekt, med konkreta svar, med enorm kunskap,  med en orubblig fasthet grundad på fakta är imponerande. Det märker också publiken som ger henne rungande applåder.   Hanna  Dina framföranden kan verkligen få till en omsvängning. Här är värdefulla timmar från Hudik:  (20+) Facebook  För de som inte har tillgång till Facebook kan man också se föredraget här:  Videon Bota Sverige Hanna Åslund Härnösand

Read More »

Bota Sverige

Föreningen Bota Sverige bildades  i juni 2021. Hanna Åsberg, leg läkare och Glenn Dormer, leg läkare grundare av föreningen. Den 1 juli 2021 sände BotaSverige.se detta brev om medicinska kunskaper om Corona till olika myndigheter i Sverige. Brevet som helhet kan läsas HÄR

Read More »

Biverkningar kring vaccininjektionerna

Söndagen den 18 juli går TT dvs MSM ut med följande ”nyhet” runt de officiellt inrapporterade biverkningar som registrerats runt experimentinjektionerna.    – Det är en låg siffra enligt Läkemedelsverket, med tanke på hur många vaccindoser som har delats ut. – Det som vi ser är i allra största utsträckning helt enligt förväntan, säger Veronica Arthurson, enhetschef på myndigheten.   Nästan 260 dödsfall har registrerats, men det är inte säkerställt att alla har ett samband

Read More »

Se även

Delta i vår Enkätundersökning/ verksamhet genom att svara på några frågor. LÄNK

Senaste inlägg

Råd hur du förstärker ditt immunförsvar

 • Viktiga D3 vitaminet
  ..."Se till att du tar ett tillskott på minst 5 000 IE per dag för att ha minst 125 nmol/L och hålla dig frisk....."
  Björn Hammarskjöld
  Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi, f.d. överläkare i pediatrik
  Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet  (1971)
  Källa utdrag från: Björn Hammarskjölds blogg
 • Bygg upp ditt immunförsvar med vitaminer & mineraler.
  Läs artikeln från mars 2020. LÄNK

Gör din röst hörd

KNAPPTRYCKARNA UNDERSÖKER

World Freedom Alliance

Vår internationella motsvarighet.

Medic Debate - Mikael Nordfors

Vaken.se

Sharing a story can change the world. Frontline Films™ is finding the moments that matter, capturing the soul of a powerful story, and shining the light of truth into the darkness of confusion and chaos. LÄNK

Nordic News Center

Sthlmekot