Nu är Morgellons påvisats i Pfizers injektionsampuller

Förra gången La Quinta Columna med Richardo Delgado var av stort intresse var när de visade att injektionsampullerna , en del, innehöll grafenoxid.  En del vågade inte ens publicera detta då. En del gjorde jobbet som Newsvoice.  Men efter bara ett par tre dagar hade Delgados fynd återupprepats. 
 
Nu har Delgado gått ett stycke ytterligare och följt utvecklingen över tid i en droppe från mRNA injektionerna.  Då noterar han också hur inerta fibrer växer ut, dvs Morgellons. Morgellons är för vår del en prionbildning , men den uppträder mestadels i huden.  Det finns en annan prionbildning och det Creutzfeldt-Jacobs sjukdom (populärt galna ko.-sjukan fast hos människor)  Tre stycken sådana fall har vi fått kännedom om där dessa sannolikt förklaras av de mRNA injektioner som de fått.  
 
När det gäller trovärdigheten av Richardo Delgado så har en av våra medarbetare Anita de las Lomas besökt honom i Sevilla. Bekräftas i videon ”rädsla och kunskap” att Richardo är en äkta sanningssökare.
 
Erik Enby har också gjort liknande videoupptagningar från såväl injektionsampuller som från gurgelvatten som bekräftar de spanska fynden.
 
Huvudbudskapet från Delgado finns i denna:  (som är textad till engelska)
 
Graphene, microtechnology, and Morgellons in Pfizer vaccine