MORATORIUM avseende mRNA-injektioner

Ett omedelbart MORATORIUM för injektionerna

November 2021-11-29För övriga som får detta utskick gäller att de kan sprida informationen vidare i sina respektive forum, oftast press.
Från en egen synpunkt är läget nu så  allvarligt att varje avvaktande är liktydigt med att man därmed låter medvetet de svenska barnen utsättas för rena ryska rouletten.  
 
I den första intervjun visar Judy Mikovits upp med tydlighet att de varningar som gavs från de första forskarna som tidigt ifrågasatte hela Covid- hysterin nu besannats:
 
 
Skulle precis som vi ibland förmodat kunskapen hos de i beslutande ställning vara otillräcklig står vi gärna till buds med mer information.  Exempelvis har vi funnit att flera i positioner inom myndigheter, akademier och också media INTE vetat vem Klaus Schwab är.  Klaus Schwab är ju en av huvudarkitekterna av det ”Den stora återställaren” och den som utifrån sin maktposition inom World Economic Forum samordnar de direktiv som vaccinindustrin, WHO och bankerna riktar i form av direktiv mot nationella beslutsfattare.
 
I nedanstående sammanfattning av den mycket detaljrika studien av Ya-Fang Mei och Hui Jiang så visar den på en mycket sannolik skadeverkan av spikproteinerna.  Nu nås vi av meddelanden att vissa personer inom Stockholms Universitet vill tvinga författarna att dra tillbaka studien.  Vår reflektion är den att här verkar läkemedelsindustrin genom vissa med högre befattningar på universiteten att helt enkelt ta bort och sudda ut viktig vaccinkritisk information.  Skulle man lyckas med att censurera den typen av forskning så betyder att hela den akademiska sfären  kan råka i onåd hos alla som ser den som en garant för ett kritiskt sanningssökande: