Mickael Willgert intervjuar Lars Bern

Swebbtv.se och Mickael Willkert intervjuar Lars Bern, vetenskaplig  och politisk kommentator tar upp diskussionerna kring Covid19 vaccinationer, förslag till förhållningssätt till de som är skeptiska kring vaccinet,  vaccinationspass, tilliten till den nationella och internationella strategin  kring pandemin m.m.

Läs och ta del av hur Lars Bern resonerar.