Åter till Fokusgrupper.

Vill du vara med och påverka och ta aktiv del av det som händer i samhället just nu. Bli medarbetare i kampen för ett demokratiskt samhälle!  Sök din praktikplats som projektledare – @Sthlmekot.se

peterLjungsberg
Peter Ljungsberg, Ayurveda
Peter Ljungsberg: Jag har arbetat med Ayurveda i 35 år på heltid. Behandlingar (Pancha-Karma behandling) konsultationer och kurser
 
Lite tankar kring hälsa: 

NU ÄR DET DAGS ATT FOKUSERA PÅ HÄLSA, och inte på sjukdom och rädslan att bli sjuk. Den ohälsa vi ser i dagens samhälle, är ett resultat av vårt sätt att leva, och är direkt kopplad till kost och livsstil. Vi kan leva oss sjuka, äta oss sjuka, tänka oss sjuka. Då kan vi också leva oss friska, äta oss friska, tänka oss friska. Fokus på det salutogena det vill säga friskfaktorer.

Vi vet mycket om sjukdomar, och vad som orsakar sjukdomar. Men hur skapar vi hälsa? Vad orsakar hälsa? Hur friska kan vi bli? Hur bra kan vi må? Hälsa är ett outforskat område. Vad är vår hälsopotential? Om vi har potential för 100, men ligger på, låt oss säga 30, så har vi en outnyttjad kapacitet på 70, en okänd potential, som vi går omkring och är omedvetna om.
Att skapa hälsa kräver insikt och kunskap. De flesta har inte den kunskapen. Det är hög tid att alla som ägnat årtionden till att förebygga ohälsa och skapa hälsa får möjlighet att bidra med sin kunskap och sina erfarenheter. 
 
Att göra friska människor lönsamma! Vårt BNP ska inte växa pga ohälsa,  utan pga hälsa. Hälsa är väl ett tecken på ett friskt samhälle, ett bra samhälle, ett rikt samhälle. Hälsa är rikedom! Vi är naturligt självläkande varelser. Hur kan vi optimera denna naturliga/medfödda förmåga? 
 
Ju mer jag har studerat sk epi-genetik, och epi-genetiska fenomen desto mindre mindre roll verkar våra gener spela. Det är vi som bestämmer över våra gener inte tvärt om. Det mänskliga genomet består av 23.000 gener. Enligt Ralf Sundberg kirurg på KI, ger varje gen upphov till inte en (1), utan 30.000 varianter! För att förstå potentialen hos en människas DNA behöver vi multiplicera varje gen med 30.000 möjligheter!
 

Våra gener påverkas av, hur vi lever, vad vi äter och hur vi tänker. Detta är vad medicinsk forskning bör lägga fokus på. Då börjar vi ägna oss åt den outnyttjade hälsopotentialen, och inte att primärt bekämpa sjukdom med allehanda anti-terapier (absolut antibiotika behövs ibland), men vi kan inte skapa hälsa genom att bekämpa sjukdomar.  

 
Att skapa vår egen hälsa, och i förlängningen ett friskt samhälle, kräver att var och en har självkännedom och insikt om hur just jag kan skapa hälsa i mitt liv, som är unikt för just mig. Den kunskapen saknar de flesta idag. Det är hög tid att bygga upp en hälsovård som fokuserar på det friska, och inte primärt på det sjuka.
 
Peter Ljungsberg
———————————-
RSS Björn Hammarskjölds blogg om kostkunskap
 • Ta reda på vaccinstatus och diskriminera medarbetare i Uppsala 17 oktober, 2021
    Jag har tagit mig orådet före att tillskriva kommunstyrelsen i Uppsala eftersom de tänker ta reda på vaccinstatus hos medarbetarna och sedan omplacera den som är ovaccinerad.   Registrator skickar vidare till samtliga kommunalråd i Uppsala kommun samt att jag begär dagboksblad att skyndsamt skickas till mig inklusive lista på de personer som registrator […]
 • Överklagan av Läkemedelsverkets beslut 17 oktober, 2021
  Förvaltningsrätten i Uppsala. Forvaltningsratteniuppsala@dom.se registrator@lakemedelsverket.se. Målnummer FUP XXXXX-21 Läkemedelsverkets beslut dnr 4.1.2-2021-051147 Östervåla 2021-10-12 Överklagan   Klagande Björn Hammarskjöld Åbyvägen 11 740 46 ÖSTERVÅLA 070-385 09 33 420406-1073   Svarande Läkemedelsverket genom Peter Vikström, verksjurist och föredragande Peter Stjärnkvist, gruppchef ochbeslutsfattare Björn Eriksson, generaldirektör, ytterst ansvarig         Saken: Överklagan av Läkemedelsverkets beslut […]
 • HANDS OFF! 20 september, 2021
  Har jus fåt fatt på följande Detta är en skarp varning skickad till alla individer på myndigheter i Sverige. Det handlar om att alla har ett individuellt ansvar i detta.  Detta gäller alla som bidrar till att utföra dessa injektioner.    Det är även viktigt att barnens föräldrar förstår allvaret i detta. Oavsett om föräldrarna […]
 • Öppet brev till Sjukhusläkaren och dess styrelse 13 september, 2021
  Bästa Sjukhusläkaren och dess styrelse! Jag tackar för er information om hur ni står i frågan om injektioner av modifierat RNA och jag tackar för era slutord Primum non nocere. https://slf.se/sjukhuslakarna/app/uploads/2021/09/covidpass-uttalande.pdf där skriver ni bland annat följande: Vaccinering är naturligtvis helt frivilligt, men vårt förslag om rörelsebegränsningar är välmotiverat för att skydda samhället och våra […]
 • FHM Pandoras ask har sprängts ännu en gång 31 augusti, 2021
  Skickade till FHM 2021-08-30 via epost. Begärde ett överklagbart bslut senast 2021-08-30 kl 1600. Det gläder mig att FHM inte har svarat för det innebär att FHM har erkänt att det finns otillåtet och oredovisat magnetiskt material i modRNA-injektionerna. Tjänare Folkhälsomyndigheten och dess GD Johan Carlsson eller ersättare! Pandoras Covid-19-ask har sprängts! Nu har myndigheterna […]
 • Pressmeddelande Pandoras Covid-19-ask har sprängts! 29 augusti, 2021
  Tjänare Läkemedelsverket och dess GD Björn Eriksson eller ersättare! Nu har myndigheterna i Japan stoppat injektionerna av Modernas modRNA-injektioner enligt Reuters 1, Nikkei Asia 2 och även Sveriges Radios Ekot 3. Orsaken uppges att myndigheterna i Japan har upptäckt främmande material med magnetiska egenskaper i injektionerna. Det finns många personer som har påpekat för våra […]
 • Game Over Or the Emperors New Clothes 30 juli, 2021
   Ingress: The new Covid-19 law is both unconstitutional and unnecessary. The pandemic is not a pandemic when following the WHO's own definition. Our politicians have lost all sense. A member of parliament who follows the constitution and rejects the government's unconstitutional proposals is a hero to be celebrated. A Member of Parliament who votes for […]
 • Vi kan LITA på Läkemedelsverket 20 juli, 2021
  Jag har begärt att tillsammans med Läkemedelsverket få testa PfizerBioNtechs Comirnaty om det finns magnetiskt material i injektionerna.   Jag har nämligen själv träffat på inte bara en utan två personer som uppvisat magnetiska egenskaper över injektionsstället men inte på resten av kroppen.   En var injicerad mindre än 24 timmar innan testet. En hade […]
 • Läkartidningen flaggar för FHM 10 juli, 2021
  Tack för information om Deltavarianten. Folkhälsomyndigheten hävdar utan källhänvisning [1]: ”Deltavarianten har en högre spridningsförmåga jämfört med alfavarianten, som tidigare dominerade i Sverige.” När man ser på utvecklingen i Storbritannien så ser man en annan sak. Det finns en underbar liten video om situationen i Storbritannien med info och den är föredömligt kort, 2 minuter […]
 • Game over! eller Kejsarens nya kläder 19 juni, 2021
    Ingress: Den nya Covid-19-lagen är både grundlagsstridig och obehövlig. Pandemin är ingen pandemi när man följer WHO:s egna definition. Våra politiker har tappat allt vett och all sans. En riksdagsledamot som följer grundlag och avvisar regeringens grundlagsstridiga förslag är en hjälte att hylla. En riksdagsledamot som röstar för regeringens grundlagsbrottsförslag till lag är som […]
 • Upphäv samtliga restriktioner NU! 18 maj, 2021
  Nu finns data från Crush Covid med de olika smittvägarna i Region Uppsala 1. Det är smittspårningen som har tagit reda på de olika smittvägarna. De har delat upp smittvägarna i 26 olika godtyckliga kategorier. Låt oss se på de restriktioner som gäller och de smittvägar som är viktiga. En smittväg som utgör mindre än […]
 • Hur många dör av av vaccinet mot Covid-19? 30 mars, 2021
  Läkemedelsverket har dagliga uppdateringar för Covid-19 med hur många som har vaccineras och hur många biverkningsrapporter som skickas in och hur många som har dött i samband med vaccination. Jag har också tittat på det amerikanska biverkningsregistret VAERS 1. Jag har gått in i CDC:s register om hur många som vaccinerades 2018 mot influensa och […]
 • Back in the German concentration camps again 4 mars, 2021
  It’s interesting to read newspapers from abroad like The Defender, The American Spectator and others like France Soir “In the past weeks, Israel’s government made headlines when they adopted a “green pass” system, allowing people who have been injected to receive a green code, which then grants them entry into places such as entertainment and […]
 • Besöksförbud på åldersrikeboende är tortyr. 2 februari, 2021
  Besöksförbud på åldersrikeboende är tortyr. Det är fruktansvärt att införa besöksförbud på åldersrikeboende. Det strider mot vår Regeringsforms andra kapitel 8 §  Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det. Lag (2010:1408). Det […]
 • Nu finns Kostkunskap på Facebook 8 januari, 2021
  Eftersom det glädjande nog har ramlat in en mängd nya vänförfrågningar på min Faceboksida har jag beslutat att dela upp min FB på en för mig, familjen och ”närmaste vänner” och en ny för alla andra. ”Alla andra” är välkomna till https://www.facebook.com/kostkunskap.bjorn Vänligen Björn

Se även

Delta i vår Enkätundersökning/ verksamhet genom att svara på några frågor. LÄNK

Senaste inlägg

Råd hur du förstärker ditt immunförsvar

 • Viktiga D3 vitaminet
  ..."Se till att du tar ett tillskott på minst 5 000 IE per dag för att ha minst 125 nmol/L och hålla dig frisk....."
  Björn Hammarskjöld
  Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi, f.d. överläkare i pediatrik
  Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet  (1971)
  Källa utdrag från: Björn Hammarskjölds blogg
 • Bygg upp ditt immunförsvar med vitaminer & mineraler.
  Läs artikeln från mars 2020. LÄNK

Gör din röst hörd

KNAPPTRYCKARNA UNDERSÖKER

World Freedom Alliance

Vår internationella motsvarighet.

Medic Debate - Mikael Nordfors

Vaken.se

Sharing a story can change the world. Frontline Films™ is finding the moments that matter, capturing the soul of a powerful story, and shining the light of truth into the darkness of confusion and chaos. LÄNK

Nordic News Center

Sthlmekot