Åter till Fokusgrupper.

Vågskål
Foto: Pixabay.com

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. … Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna har och hur den offentliga makten ska fördelas. Det har funnits skrivna regler för hur Sverige ska styras sedan 1300-talet”. Utdrag från Regeringsformen

Länkar till några viktiga lagar: Helsingforsfördraget, Romfördraget, Eg-domstolen, Nürnbergkonventionen, Wien-dokumentet, Barnkonventionen

Vill du vara med och påverka och ta aktiv del av det som händer i samhället just nu. Bli medarbetare i kampen för ett demokratiskt samhälle! Sök din praktikplats som projektledare – @Sthlmekot.se.

Ditta of Godland on Swedish Riksbank as IWOBank of Godland

Inhibition

”inhibition är inom juridiken ett beslut av en högre instans att inställa verkställighet av en dom eller ett beslut.[1]

Inhibitionen innebär inte att domen eller beslutet upphävs, enbart att verkställigheten har skjutits upp. Ofta fattas beslut om inhibition om ett beslut har överklagats till högre rätt och det ännu är oklart om det kommer att verkställas efter överprövningen eller inte.

Exempel på inhibition finner man i en mängd lagar och författningar bland annat i 48 § förvaltningslagen[2], 50 kap. 8 § rättegångsbalken[3] och 26 § lagen om domstolsärenden.[4]

Enligt 21 kap 5 § miljöbalken kan inhibition meddelas när tillsynsmyndighet förbjudit miljöfarlig verksamhet.[5] En förutsättning är att sökanden ställer godtagbar säkerhet för kostnad och skada.[6] ”                  Källa Wikipedia

RSS Indigenous World Order of Godland
 • TakeBacks 26 juni, 2021
  detox from CVD injection Dr Mercolas Detox Protocol Dr Pompas 5Rs of True Cellular Detox from Graphene Oxide Nanoparticles 2020 data on Crude Death Rates World Wide show no epidemics Truth Commission of Earth Wide Godland provides 2020 data, on Crude Death Rates World Wide, purchased fr UN data agency, that proves that there was […]
  ourfolket
 • BSIC 25 december, 2016
  Indigenous courts protected by local Indigenous Rulers in every State are a crucial replacement of Babylonian corporate courts of Siccode.com Roman law Roman Empire global papacies totalitarian regime through a global register of Babylonian Commerce Slave Codes well described by Charles Bruce Stewart  babylonian commerce slave codes Indigenous State Rulers reregister all companies loyal to […]
  ourfolket
 • The rights of indigenous peoples 25 december, 2016
  This is the excerpt for your very first post.
  ourfolket
 • Föreningen Östersjö Urfolks Ting (Östersjöväldet/ Baltic Sea Indigenous Court) 25 december, 2016
  This is the excerpt for your very first post.
  ourfolket
RSS Värna Svea
 • Brottsplats Sverige 16 september, 2021
  Brottsplats Sverige – Vi är  under främmande fientlig attack Sverige antas vara under attack av en samhällsundergrävande maktgruppering. Det finns omfattande bevis för en konstellation utrustad med biovapen och resurser för att korrumpera alla stora medier, politiker och myndigheter. Den STORA LÖGNEN har manipulerat befolkningen till att lydigt låta sig injiceras med ett skadligt ochFortsätt […]
  borjeperatt
 • Vaxpass 13 september, 2021
  Det som händer nu med förslag till införande av Vaccinpass i Sverige är den slutgiltiga attacken på vår demokrati och samhället såsom vi lärt känna det. Man kan se situationen som nattsvart mörker för mänskliga fri- och rättigheter. Det som mänskligheten kämpat för och dött för med Andra världskrigets hjältar i särskild åminnelse. Man kanFortsätt […]
  borjeperatt
 • Värna Svea och Folkdomstolen, Rättvisedemokraterna 26 augusti, 2021
  Sverige har sedan hösten 2019 utsatts för främmande fientlig makt och riksdagen styrs sedan mars 2020 av en krigsdelegation om 50 + 5 folkvalda. I och med hemförlovning av ca 300 folkvalda råder inte längre demokrati i Sverige. Den främmande fientliga makten är en grupp sammansvurna med ansenliga resurser och har beskrivits som en hydra.Fortsätt […]
  borjeperatt
 • Värna Svea och Folkdomstolen, Rättvisedemokraterna 26 augusti, 2021
  Sverige har sedan hösten 2019 utsatts för främmande fientlig makt och riksdagen styrs sedan mars 2020 av en krigsdelegation om 50 + 5 folkvalda. I och med hemförlovning av ca 300 folkvalda råder inte längre demokrati i Sverige. Den främmande fientliga makten är en grupp sammansvurna med ansenliga resurser och har beskrivits som en hydra.Fortsätt […]
  borjeperatt
 • Larm 1 juli, 2021
  Sverige står sedan 2020 under främmande makts kontroll. Strategin har varit att använda hotet om sjukdom som vapen. Med den Stora Lögnen* har främmande makt via Världshälsoorganisationen tagit över hälsovårdande myndigheter beordrat restriktioner, övergett våra lagar och tvingat på befolkningen ett biovapen som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet.  *”Coronaviruskrisen är den största bluff somFortsätt […]
  borjeperatt

Senaste inlägg

World Freedom Alliance

Medic Debate - Mikael Nordfors

Råd hur du förstärker ditt immunförsvar

 • Viktiga D3 vitaminet
  ..."Se till att du tar ett tillskott på minst 5 000 IE per dag för att ha minst 125 nmol/L och hålla dig frisk....."
  Björn Hammarskjöld
  Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi, f.d. överläkare i pediatrik
  Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet  (1971)
  Källa utdrag från: Björn Hammarskjölds blogg
 • Bygg upp ditt immunförsvar med vitaminer & mineraler.
  Läs artikeln från mars 2020. LÄNK

Gör din röst hörd

KNAPPTRYCKARNA UNDERSÖKER
Läs mer

Vaken.se

Sharing a story can change the world. Frontline Films™ is finding the moments that matter, capturing the soul of a powerful story, and shining the light of truth into the darkness of confusion and chaos. LÄNK