KUNSKAPENSBOK – TEKNOLOGIN FÖR DEN GYLLENE TIDSÅLDERN, VAD ÄR DET?

Odd Rune Jacobsen, är sedan februari 2022 representant för Kunskapen Bok och Call to Friendship Association, och kommer framåt erbjuda månatliga event.

Dessa event har två inriktningar

  1. Introduktions konferenser för Kunskapens Bok.
    Dessa introducerar er till boken, dess studieprogrammen, syfte och historien bakom bokens uppkomst.
  2. Konferenser för Call to Friendship Association.

     

    Dessa tal avtäcker mystiken bakom vår relation till universum, religioner, mytologier, gudar och vad som kan vara värdefull kunskap/information att ha tillgång till för att förstå vårt existentiella syfte. 

Alla event är kostnadsfria.

INTRODUKTIONSKONFERENSER FÖR KUNSKAPENS BOK

ONSDAG16 JUNI KL 19.30
Flemmingatan 61, Kungsholmen (grinden till höger om porten 1 trappa när) https://fb.me/e/1shsT3BV7

MÅNDAG20 JUNI KL 17.30
Junckersgatan 1, Örnsberg (nedre botten, ingång från baksidan via terassen) https://fb.me/e/2zxA8S6Bv 

ONSDAG29 JUNI KL 19.30
Flemmingatan 61, Kungsholmen (grinden till höger om porten 1 trappa när) https://fb.me/e/2yHiIhasx

 

OMEGA KONFERENSER FÖR CALL TO FRIENDSHIP ASSOCIATION

Tema: Knowledge Book presents Universal knowledge about ancient mystery of Tutankamon (på engelska) 

TORSDAG23 JUNI  KL 19.30
Flemmingatan 61, Kungsholmen (grinden till höger om porten 1 trappa när) https://fb.me/e/2Bk2Z6Wwx

MÅNDAG, 27 JUNI  KL 18.00
MarketPlace STHML, Högdalsgången 8, 124 54 Bandhagen, Sweden https://fb.me/e/1VyM3lbTT

 

KORT OM KUNSKAPENS BOK

www.dkb-mevlana.org.tr

Kunskapens bok är direkt dikterad till Mevlana från Ärkängeln Gabriel för att mänskligheten ska låsa upp sitt dolda medvetande för att varje människa ska få information om sin mission.

Enligt Kunskapen bok är vi alla i denna tid på jorden för att göra utveckling och att tjäna mänskligheten för att stödja de i deras utveckling. En människa har fri vilja och denna bok ger dig stöd och vägledning för att lösa upp i knutar i livet som du kan ha fastnat i.

Denna bok kan upplevas som högst aktuellt för flera och flera vartefter som den Gyllene Tidsålderns förberedelser intensifieras av de ökade inflöden av kosmiska energier som tillämpas för att höja vårt medvetande. Detta sker genom solstormar, ökade reflektioner genom planeterna. Detta kan verifieras mot Schumanfrekvensen.

Våra hjärnor opererar på vissa frekvenser och känner vi inte till detta kan vi inte träna oss och detta kan vara orsaken till den ökade känsligheten bland mänskligheten. Detta kan vara den bakomliggande orsaken till ökning av stress, känslighet, allergier, konflikter och att vi upplever en större dissonans i hur olika männskior beter sig inom politik, företag etc. Kunskap om universums utvecklingsmetoder är inte vedertagen och då förblir vi oförmögna att utvecklas i takt med universums utveckling och av detta skäl är Kunskapens Bok och dess program presenterad till mänskligheten.