Klordioxid – MMS

I papperstidningen AlmaNova publicerade jag i nr 2-2021 en artikel med rubriken: ”Klordioxid  – förbjuden hälsa”.
 
Förbjuden därför att metoden att bota såväl Covid som andra besvärliga infektioner med klordioxid är så billig och så effektiv så läkemedelsindustrin verkligen vill förbjuda den, då den ser den som en konkurrent till sina patenterade dyrbara, halveffektiva medel. I artikeln tas Andreas Kalckers behandlingsframgångar i Sydamerika upp. 
 
I Afrika har hans kollega Jim Rumble nått liknande framgångar med samma substans som han kallar för MMS  –  Miracle Mineral Solution.  Här finns en uttömmande  beskrivning av MMS:   MMS – Allt du behöver veta! (naturligtvis.me)
 
Med hjälp av den borde nu alla terapeuter , läkare och sköterskor beväpna sig med den kunskapen inför den enorma anstormning som kommer att ske med alla de som antingen får hälsoproblem när höstens influensa är i antågande eller de som upptäcker att experimentinjektionerna de tagit gav allvarliga biverkningar.
 
Ingemar Ljungqvist