Gummiliknande ”blodproppar” hos de vaccinerade som avlidit

Sture Blomberg, läkare från Göteborg har gjort en mycket fin och sammanfattande artikel om de abnorma fynd som balsamerare gjort när de förberett avlidnas kroppar inför begravning. 
 
https://trovetandeochvetenskap.se/langa-harda-gummi-liknande-strangar-i-blodet-hos-covid-19-vaccinerade-20/   Så gott som alla våra varningar blir allteftersom besannade med dessa fynd. Ändå fortsätter vaccinerna att rullas ut och omsider dyker biverkningarna upp.
Den kunskapsorienterade läser hela artikeln som också tar upp fenomenet med prionbildning. Det senare har vi tagit upp tidigare  i nyhetsflödet. Men Lennart Sjölin, GU och jag har tidigare tagit upp den problematiken: Morgellons är en kontroversiell sjukdom om själreplikerande fibrer som växer ut ur huden – NewsVoice
 
Här finns ett område som vi på alternativsidan bör ta upp och gå i täten för att både uppmärksamma och också komma ut med lörningar då det gäller Morgellon.  Socialstyrelsen har på direkt fråga från mig uppgivit att helt saknar kunskap inom området.
 
Ingemar Ljungqvist