Grafenoxid, Magnetism och Mindcontrol

Ute på nätet finns nästa all information att finna. Henning Witte ska ha en stor eloge för att han först i Sverige fann denna  fantastiska video: MAGNETIC NANOMATERIALS IN THE INJECTIONS, MASKS & SWABS (odysee.com) 

 

I videon sätter Amazing Polly samman de flesta ”konstiga” pusselbitar som dykt upp nu i sommar och som inte minst rör experimentinjektionerna som innehåller grafenoxid.  Hon har sökt bland de senaste tio årens forskning hur man med AI och med magnetiska fält utifrån kan styra grafenoxidets position i kroppen. Kan man det så kan man också påverka människans känslotillstånd och också framkalla känslor som rädsla. De spanska fynden av grafenoxid får här en helt adekvat förklaring.  

 
Detta är en mjuk form av Mind Control, men hon tar också upp den mer långtgående formen också kan påverka andra neurologiska funktioner. Och så mot slutet av videon dyker den svenska länken upp.
 
Amazing Polly tar upp Dag Hammarskjölds roll som  FNs generalsekreterare och hans ambitioner att i FNs-skrapans meditationsrum ställa upp ett mycket stort svenskt magnetitblock.
 
Denna videon ska också jämföras med artikeln om Montagnier och undertecknad och som har ordet prioner i sig. Den ligger också på www.frihetsverige.se/nyheter
 
På grund av ämnets viktiga natur har jag redan informerat nyckelpersoner med personligt inflytande som omedelbart skulle kunna stoppa massvaccineringarna av våra barn förutsatt de får visst stöd från gräsrötterna. 

Du som läser detta kan också påverka nyckelpersoner på departement och inom myndigheter.  Det är bara att sprida länken vidare.
 
Ingemar Ljungqvist, som återigen vill tacka Henning Witte för att vara först att sprida detta.