Galna kosjukan hos vaxxade

VÅRA VÄRSTA FARHÅGOR BÖRJAR BESANNAS
 

December 2021-12-20: I måndags blev jag uppringd av en man i södra Sverige som kunde berätta hur hans far som vad född 1948 efter att tagit dubbla injektioner allteftersom började känna sig allt sämre. Efter flera besök hos vården kunde man slutligen fastställa att han drabbats av Creutzfeldts-Jakobs sjuka.  Han avled senare efter en mycket kort sjukdomstid. Detta är den mänskliga motsvarigheten till galna ko sjukan.

Att Creutzfeldt-Jakob skulle dyka upp som en dödlig biverkan hos de som tagit mRNA injektionerna har det varnats mycket för bland de forskare  som varit äkta sanningssökare. Här finns över 30  vetenskapliga rapporter som varnar för just detta:  Search | Medic Debate .

Just prionbildningen förstärks med såväl spikproteiner som med deras motsvarighet i just Pfizers och Modernas injektioner. Samtidigt vet man att just själva utvecklingen från prion till utvecklad förstörd hjärna och död är en process som är tidskrävande.  Man skulle kunna räkna med att en topp kommer att inträffa om en tre-fyra år. Men vi är individer, för en del kan det gå fortare och i de två fall som nu är dokumenterade så kan de mycket väl vara upptakten till en verklig epidemi.  

Det andra fallet rörde sig om en man strax under de 80 som registrerats i Läkemedelsverkets biverkansregister.  

Då är det en självklarhet att beredskapen höjs hos de som ansvarar för folkhälsan och att de verkligen anstränger sig för att bedöma det konkreta läget. I detta ingår också att man inför ett omedelbart stopp för injektioner hos våra barn och ungdomar. Omvänt är de som driver agendan mot ett ”The Great Reset”  självklart oroade över att denna information överhuvudtaget kommer ut.  De kommer att göra mycket för att förhindra spridning av dessa rader.

Men då kan man också tydligare se på vilken sida barrikaderna man står i denna  plandemi. 

De som  ger detta röst står för folkhälsans, frihetens och sanningens sida. De som finner på  olika sätt att dölja ovanstående faktum har också bekänt färg.  Hur man personligen  inom myndigheter betraktar dessa ovanstående observationer kan ju variera, men de som vill gå ut erbjuds allt stöd från oss i Frihetsrörelsen att de undslipper att drabbas av repressalier.   

Nu är frågan helt upp till en fråga om liv eller död!  Var och en ställs inför ett livsviktigt vägskäl. Jag har med fler detaljer redan kommenterat detta  i Linus Noremalms youtube  kanaler.

För mer info kontakta gärna mig direkt  018 25 70 79    el  072 875 47 13