Frihetsverige om stämning av Astra Zenica

Henning Witte , anlitas av Frihet Sverige Foto: Ingemar Ljungqvist

Den 16 september gick Maneka Helleberg ut med ett ”tiggarbrev” där Föreningen Frihet Sverige vill samla in pengar för att stämma det svenskbaserade företaget AstraZeneca. (se www.frihetsverige.se/nyheter) för att de bland annat utan att ange på innehållsförteckningen att deras injektioner innehåller grafenoxid i sådana proportioner att det blir giftigt för de som får sprutan.

Detta gjorde Maneka efter att ha rådfrågat de flesta av föreningens styrelsemedlemmar. Vid styrelsemöte den 6 oktober fastslogs att man stödjer detta initiativ.

Styrelsen var då helt enig om detta. Eftersom det förekommit flera inslag på diverse debattforum, där många ser initiativet som mycket lovvärt till andra som rent av förfasar sig över att detta kan vara ett försök att på  samma sätt som exempelvis Cancerfonden kanalisera in pengar till ”egna” ändamål.

Efter grundliga diskussioner har Föreningen på styrelsemöte den 6 oktober beslutat att för stämningen anlita Henning Witte att åta sig de arbetsuppgifter som kommer ifråga. För detta har summan 35 000 kronor satts som ett tak, vilket omfattararvode och den avgift som krävs av rättsvårdande instans. Henning Witte är också den advokat som varit djupt
involverad i Estoniafrågan och där hans strikta hållning i den frågan mycket sent fått mycket beröm.
Dessutom är Witte fruktad av motståndarna.

Vi gör därmed det som egentligen alla borde göra dvs om vi uppenbart sett att vaccinationerna är dödliga så blir vi som
vittnen till detta brott medskyldiga om vi inte larmar eller agerar på andra slagkraftiga sätt, som
kan leda till att pågående brottslighet avslutas.

Då räcker det inte med att i kommentarfälten på bloggar eller dylikt bara tycka till. Frihet Sverige agerar.
Däremot uppskattar vi de kommentarer som vill bistå oss med varningar för ett ekonomiskt vågspel från vår sida.
Det rör sig inte om det. Det kan vår advokat gå i god för.


Vi har redan i skrivande stund fått in mer än halva beloppet. Men fler detaljer vill vi inte i nuläget avslöja eftersom
motparten AstraZeneca därmed kan använda detta till sin fördel.

Uppsala den 8 oktober 2021
Ingemar Ljungqvist,
revisor i föreningen Frihet Sverige