Frihet Sverige tar ny form

Frihet Sverige satsar på att bli en platform och ett paraply för Svensk Sanningsrörelse och Frihetsarbete. Jag (Mikael Cromsjö) har tagit vid som ordförare och har skapat en ny hemsida och en plan för hur vi ska kunna lyfta olika organisationer och uppmana till större samarbete. Med den erfarenhet som jag fått från mitt arbete med Vaken.se, Exoteriska Föreningen och Vakenmanifestet så hoppas jag att vi nu kommer att kunna öka tempot och skapa nya viktiga projekt för frihet!

Vi kommer att fokusera på att skapa diskussioner, underlätta informationsspridning samt hjälpa våra samarbetspartners att organisera event, demonstrationer mm. Ett av de senaste projekten som vi har varit med att organisera är Frihetskalendern.se som är en plats där vi lätt ska kunna hitta evenemang, demonstrationer och grupper för vakna medmänniskor.

Frihet Sverige startades i början av corona-hysterin för att vara ett paraply för den Svenska rörelsen för frihet. Redan på de första mötena var många nyckelpersoner i vår rörelse medverkande. Utöver jag själv så kunde man återfinna Max Winter, Filip Sjöström, Mikael Nordfors och många andra framstående personligheter. Att skapa ett nätverk och en organisation som inkluderar alla i Sverige har inte varit helt lätt och efter många försök hoppas vi nu kunna arbeta med den erfarenhet vi har och skapa en paraplyorganisation som uppfyller vår vision och vårt syfte.

För att stödja vår organisation så kan man ge bidrag eller bli stödmedlem. Vi ser fram emot att skapa många nya samarbeten och stödja nya projekt. Vi ses!

Mikael Cromsjö