Folkomrösta om Nato

Ingemar Ljungqvist och Marianne LiljeholtFolkomrösta om NATO; 3 partier kräver detta och det gör också Frihet Sveriges Elisabet, Marianne och Ingemar
 

PRESSRELEASE:    Äntligen har några av våra kappvändande  riksdagsledamöter enat oss , småpartier och organisationer,  genom att de försöker tillsammans med fulmedia och Public Service helt ignorera svenska folkets rätt att delta i både debatt och beslut genom att försöka tvångsansluta oss till NATO.   Vi är tre partier och en organisation som kräver att svenska folket först måste få säga sitt.  Vår gemensamma text följer nedan  (Rubrik: Folkomröstning om NATO
Men jag  anser också att hela svenska folket ska få säga sitt:   Det vore också värdefullt om de som är mantalsskrivna i Sverige och har kommunal rösträtt men ännu saknar medborgarskap  får göra sina röster hörda genom en separat omröstning. OBS. Många av dessa personer befinner sig just i Sverige då deras ursprungsländer såsom: Irak, Iran, Syrien, Palestina,  Jugoslavien, Afghanistan och Somalia varit utsatta för NATO-ledd krigföring. De vet vad NATO står för. 
 
Jag  meddelar också att vi från Frihet Sverige definitivt säger Nej till NATO , men Folkets Röst är viktigast.

Ingemar Ljungqvist

Vårt gemensamma dokument:  

 
Folkomröstning om NATO
Det pågår just nu en Nato-vänlig dialog i regering och riksdag och som lutar åt ett svenskt medlemskap. Detta får inte ske utan medborgarnas röst! Vi kräver därför att det i Sverige genomförs en folkomröstning om huruvida Sverige fortsatt ska vara alliansfritt eller om Sverige ska tillhöra Atlantpakten NATO.
En sådan folkomröstning skulle lämpligtvis kunna ske i samband med Valdagen den 11 september 2022. Dessförinnan uppmanas Public Service media att frikostigt låta representanter för de båda ståndpunkterna komma till tals så att svenska medborgare förstår innebörden av vad ett medlemskap kontra fortsatt alliansfrihet faktiskt skulle innebära.

Vi som undertecknar detta krav om folkomröstning utgörs av partier och organisationer som anser att det vore helt oförsvarbart att enstaka riksdagsledamöter kan ta egna beslut i frågan, inte minst då dessa i flera fall inte har stöd för ett sådant beslut i sina egna partier. Det är också så att det är hela svenska folket som får bära eventuella negativa konsekvenser oavsett beslut.

Sveriges landområde har varit befriat från krigshandlingar alltsedan freden med Norge i Moss 1814 och Paris freden 1815. Däremot har Sverige under FN-flagg deltagit i flera militära operationer utomlands. Sverige har också i två fall deltagit i direkta krigsoperationer där FN inte varit initiativtagare utan där Sverige deltagit i allianser med andra NATO-stater. Dels i bombningarna av Libyen 2011, dels övergick den ursprungliga rent sjukvårdande ISAF-styrkan i Afghanistan, också till rena krigsinsatser. Detta trots att Sverige ska förhålla sig neutralt och alliansfritt.
 
Vi kräver att i denna fråga måste hela svenska Folkets röst få bli gällande.
För partiet Knapptryckarna:  Ulf Bejerstrand, Stockholm med Partistyrelsen
För Partiet Rikslagen:  Martin Zetterstedt och Inger Zetterstedt, båda Stockholm
För Partiet Enhet:  Gunilla Wigertz, Norrköping och Jai Thornell,  Blentarp
För Organisationen Frihet Sverige:  Elisabet Andersson Hellsten,  Lund,   Marianne Liljeholt, Arboga och  Ingemar Ljungqvist,   Uppsala