Erik Enby – till minne

Erik Enby
Erik Enby vid premiärer till filmen ”Läkaren som vägrade ge upp” (regissör Börje Peratt)
Erik Enby trampade snett i sitt andra hem i Dalarna den 19 mars. Vid fallet bröt han båda benen, skenben och vadben nedtill vid den högra foten. Det blev ambulansfärd till Avesta lasarett , men väl där tvingades han ta ett PCR-test. I det lotteriet visade testet positivt varvid han hänvisades vidare till Falu lasarett. Framme i Falun skedde samma procedur, men denna gången visade PCr-testet negativt, vilket bättre stämde överens med Eriks hälsostatus. Då hans fot redan börjat svullna så kunde man inte utföra en snabb tillrättaläggning/operation utan det blev istället taxiresa till Mölndal där Erik opererades söndagen den 23. Efter två dagar blev han sedan hemförlovad. Han avled sedan hemma i lägenheten på Karl-Johansgatan den 30 mars. Hans son Henrik vill att obduktion ska utföras. 
Mitt sista samtal med Erik inspirerade mig till några rader. Vi hade det på telefon precis innan han skulle få sin brutna fot opererad. Då var det en Erik som blickade framåt, att fortsätta vara den stormfasta fura som oavsett hur det blåst omkring honom, hela tiden försvarat de fynd han sett i sitt mikroskop :  Erik Enby – In Memoriam | AlmaNova
 

 

Mer om hans liv finns här: Runt nyår satte jag, Linus Noremalm och Gabor Tiroler in Erik Enbys livsgärning i ett omvärldsperspektiv: Varsågod;  https://www.youtube.com/watch?v=gMKuRPey1Eg  Vad jag nu finner viktigare än någonsin är att låta Erik Enbys livsverk spira och blomstra.  Det skulle medföra en omorientering i synen på hälsa och sjukdom, där man med oftast med naturenliga metoder kan få människan att få ett längre , friskare liv.  Den Nya Världsordningens Generaler omhuldar istället ett oempatiskt högteknologiskt angreppssätt där grafenbelamrade vacciner och AI ska vara i framsätet.
 
Vi behöver istället fler furor á la Erik Enby som strider för hälsan. 
 
Ingemar Ljungqvist