5G  och grafenoxid samverkar till ett kontrollsamhälle

För precis ett år sedan i juli 2021 publicerade vi på denna hemsidan,  de färska nyheterna som den spanska forskningsinstitutionen ”La Quinta Columna”  ( Femte kolonnen ) från Sevilla precis gått ut med. De hävdade att en mycket stor del av innehållet i injektionsampullerna utgjordes av grafen – grafenoxid.  Då var nyheten så sensationell att flera alternativkanaler avvaktade en publikation. 
 
Men när Stew Peters, USA med sina experter strax kunde verifiera fynden så har det skrivits mycket om grafenoxid. Till och med Läkemedelsverket informerades, men de agerade inte. 
 
Då stod det emellertid inte klart vilken uppgift grafenoxiden hade i ampullerna, mer än att man kunde notera att många som injicerats blev under ett par dagar blev ”magnetiska” runt injektionsstället. Metallföremål med järninnehåll fastnade helt enkelt på överarmen.  
 
Vi har också sedan dess fått allt bättre belägg för att försöksvaccinerna inte är speciellt  kraftfulla att skydda mot Covid. Man försöker bluffa bort detta genom att hävda att man ska injektion både tre och fyra för att boosta sitt immunsystem. Däremot har biverkansrapporterna alltmer visat sitt tydliga språk.
 
De sammanställningar som gjorts från USA pekar alltmer tydligt på den eventuella nyttan av sprutorna nu börjar överskuggas av besvärliga biverkningar.  Dessa siffor stöds också av Läkemedelsverkets egen statistik som trots att underrapporteringen är mycket hög visade att man förra året hade ett  toppennotering där biverkningar från Pfizers, Modernas och Astra Zenecas experimentvacciner är orsaken.
 
Ändå fortsätter vissa, exempelvis socialministern med mantrat att vi ska vaccinera oss. Vilket är det korrekta svaret på den frågan varför det, då de inte längre har speciellt mycket med folkhälsan att göra?  För de som arbetar inom medicinindustrin kanske de nöjer sig med att svara :  Att vi gör det ju för pengarnas skull!   
 
Men det finns en djupare liggande anledning till att man från globalistelitens håll vill att man ska injicera så många som möjligt. Genom att injicera med just grafenoxid så kan de personer som  tagit sprutan kontrolleras ;  Många har tidigare varnat för detta,  men i denna sammanställning har man klart visat på sambanden mellan maktambitioner, 5G teknik, specialdesignade experiment vacciner och den egna smarta mobilen. 
 
Nu kan man faktiskt  beställa en kraftig kontrollerande påverkan på de som tagit sina sprutor. Exemplen är obehagliga.
 
VACCINE NANO BOTS KILL AFTER BEING ACTIVATED BY A CELL PHONE | Medic Debate   (Filmen kan upplevas som obehaglig för känsliga personer)
 
Ingemar Ljungqvist