Elementor #4234

MYCKET VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE

Viktiga D3 vitaminet – 
Om vuxna finge en vuxendos av D3 skulle arbetsgivarna spara i genomsnitt 3 sjukdagar per år och anställd. Då behövs 400 IE / 3 kg * 75 kg = 10 000 IE D3 per dag och man hamnar på mer än 125 nmol/L i koncentration av D3 i blodet och man slipper alla förkylningar

Björn Hammarskjöld. Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi, F.d. överläkare i pediatrik, Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971), Molekylärbiolog, arbetat på lab med mässlingsvirus RNA under 8 år och med HIV:s höljprotein under 2 år.