Grafenoxid – första veckan i juli 2021

I Spanien har man gått ut med en preliminär undersökning där man bland annat undersökt innehållet i experimentinjektionerna. Det mest avgörande fyndet är grafenoxid. Ett relativt nytt material som framställs med nanoteknologi.  Det är mycket tunna skikt av kolatomer som inlagras med syre.  Materialet är också magnetiskt och kan därmed förklara det fenomen där magneter fastnat på injektionsstället.  Grafenoxid har också ett elektromagnetiskt fingeravtryck där några frekvenser sammanfaller med delar av 5G s frekvensområden. 
 
Grafen är ett gift men kroppen kan neutralisera giftverkan dels med N-acetylcystein dels med Glutation. Det är först när kroppens egna förråd av dessa antioxidanter sjunker som sjukdomssymtom uppstår.  Här är en grundlig genomgång av den nyligen publicerade sammanfattningen av den spanska studien:  98% to 99% of the vial is graphene oxide; the main component of the vaccine is graphene oxide (rumble.com)
Vi har också redan sett att tack vare detta har teorierna om exosomer fått större svängrum. Om giftiga grafener tillsammans med spikproteiner tar sig in i cellen gör denna sig av med de objudna gästerna genom att kapsla in dem i virusliknande höljen. Andrew Kaufmanns hypoteser har därmed stärkts. Amerikanska Sherri Tenpenny har välkomnat de spanska fynden. Grafen är ett ämne som är känt länge och där man inom Life Science spekulerat om olika användningsområden. 
 
Med andra ord är den spanska nyheten både dramatisk som hoppfull. Hoppfull eftersom den ur deras perspektiv ser såväl de svåra effekterna av en Covid infektion såväl som grava biverkningar av injektionerna som en indikator på att personen ifråga har en brist på glutation  – som kan ersättas.
 
Ingemar Ljungqvist