Det verkar även som injektionerna kan ge upphov till radioaktivitet vilket kan utlösa symptom likt strålningssjuka. LÄNK