Den hittills största Sanningsbomben runt Coronabluffen

I ett samtal mellan Reiner Fuellmich och den amerikanske patentjuristen David E Martin m.fl avslöjar Martin att han följt pengarnas spår och funnit att Anthony Fauci sedan flera år tillbaka tagit patent på flera varianter av genetiskt material utifrån den forskning som genomförts på biovapen. 

 

Dessa har han sammanställt i denna skrift: Microsoft Word – The FauciCOVID-19 Dossier (1).docx (davidmartin.world)  Där kan man se hur Fauci försökt berika sig på olika varianter av RNA-sekvenser . Precis de som man nu försöker vaccinera mänskligheten med.

Men det verkar också vara de sekvenser som utgjorde de gifter som spreds runt Wuhan i november 2019 och som man försökte förklara att det var ett Corona-virus.  

.
David E Martin har tidigare erfarenhet av att spåra bio-attacker . Det var han och hans kollegor som klarlade att Anthrax bakterierna som spreds i samband med den 11 september 2001 faktiskt kom från amerikanska biovapensmedjor.  

 

Hela det  avslöjande samtalet återfinns här:  Brighteon. Samtalet  publicerade av Brighteon den 10 juli 2020.


Ingemar Ljungqvist