Två manifestationer i Stockholm på två dagar

Helgen den 18-19 september hölls i Stockholm två viktiga manifestationer – med två helt skilda karaktärer. På lördagen hade man i Stockholm som en av många städer runtom i världen anslutit sig till World Wide Rally. Det fanns ingen egentlig arrangör men eftersom det blev en mycket energifylld till ställning med bortemot 600 deltagare så var det en manifestation som strålade ut. Bemötandet från de som stod eller satt vid sidan om på sina uteserveringar […]

Remiss S2021 06359 Ang vaccinationspass

I det nya förslaget hur man ska eventuellt införa vaccinationspass med vissa förmåner för de som kan uppvisa dessa döljer sig en hel del farhågor. Den absolut största att man delar in befolkningen strikt i två grupper. En majoritet som med sina vaccinationspass ges förmåner och så en annan grupp som av olika skäl inte vill ta vaccinet.  Detta förfarande ger omedelbart upphov till vissa fenomen som känns igen från historien. Sverige riskerar därmed att […]

Björn Hammarskjöld remiss till Socialdepartementet

Björn Hammarskjöld talar ut gentemot Socialdepartementet Björn Hammarskjöld har som vanligt med skärpa och viktiga argument helt sågat det förslag till beslut,  som Socialdepartementet upprättat.    I förslaget vill man smyga på oss vaccinationspass och därefter överlåta åt arrangörer att vägra släppa in de som vägrat ta vaccinationer – med andra ord väljer man den Macchiavelliska metoden – eller om man så vill den metod man länge hade i Sydafrika, där man delade in befolkningen […]

Pressmeddelande från Frihet Sverige

Det har nu framkommit tung bevisning från flera olika källor att det finns ämnen, såsom det giftiga ämnet grafenoxid och konstruerade nanopartiklar i alla de stora Covid-19 vaccinationerna. Det bevisar misstankarna om att dessa injektioner är ett biovapen och att alla ämnen i injektionerna ej är deklarerade. Vi i Frihet Sverige och det stora nätverk av människor vi är en del av kräver nu: Att våra grundläggande rättigheter respekteras såsom de uttrycks i våra grundlagar, […]