Folkomrösta om Nato

Folkomrösta om NATO; 3 partier kräver detta och det gör också Frihet Sveriges Elisabet, Marianne och Ingemar   PRESSRELEASE:    Äntligen har några av våra kappvändande  riksdagsledamöter enat oss , småpartier och organisationer,  genom att de försöker tillsammans med fulmedia och Public Service helt ignorera svenska folkets rätt att delta i både debatt och beslut genom att försöka tvångsansluta oss till NATO.   Vi är tre partier och en organisation som kräver att svenska folket först måste […]

Erik Enby – till minne

Erik Enby trampade snett i sitt andra hem i Dalarna den 19 mars. Vid fallet bröt han båda benen, skenben och vadben nedtill vid den högra foten. Det blev ambulansfärd till Avesta lasarett , men väl där tvingades han ta ett PCR-test. I det lotteriet visade testet positivt varvid han hänvisades vidare till Falu lasarett. Framme i Falun skedde samma procedur, men denna gången visade PCr-testet negativt, vilket bättre stämde överens med Eriks hälsostatus. Då […]

Två manifestationer i Stockholm på två dagar

Helgen den 18-19 september hölls i Stockholm två viktiga manifestationer – med två helt skilda karaktärer. På lördagen hade man i Stockholm som en av många städer runtom i världen anslutit sig till World Wide Rally. Det fanns ingen egentlig arrangör men eftersom det blev en mycket energifylld till ställning med bortemot 600 deltagare så var det en manifestation som strålade ut. Bemötandet från de som stod eller satt vid sidan om på sina uteserveringar […]

Remiss S2021 06359 Ang vaccinationspass

I det nya förslaget hur man ska eventuellt införa vaccinationspass med vissa förmåner för de som kan uppvisa dessa döljer sig en hel del farhågor. Den absolut största att man delar in befolkningen strikt i två grupper. En majoritet som med sina vaccinationspass ges förmåner och så en annan grupp som av olika skäl inte vill ta vaccinet.  Detta förfarande ger omedelbart upphov till vissa fenomen som känns igen från historien. Sverige riskerar därmed att […]

Björn Hammarskjöld remiss till Socialdepartementet

Björn Hammarskjöld talar ut gentemot Socialdepartementet Björn Hammarskjöld har som vanligt med skärpa och viktiga argument helt sågat det förslag till beslut,  som Socialdepartementet upprättat.    I förslaget vill man smyga på oss vaccinationspass och därefter överlåta åt arrangörer att vägra släppa in de som vägrat ta vaccinationer – med andra ord väljer man den Macchiavelliska metoden – eller om man så vill den metod man länge hade i Sydafrika, där man delade in befolkningen […]