Svensk vetenskaplig artikel som måste tas på allvar – för att rädda barnen

November 2021-11-07: I mitten av oktober publicerades i tidskriften Virus en helt fantastisk artikel som avslöjar varför de som fått en långvarig Covid infektion har fått sina problem ifrån. Det handlar om att smittämnet, dvs spikproteinet till mycket stor del undertrycker den reparationsmekanism vi har för att rätta till alla småfel som uppstår när vårt, våra kromosomer dupliceras.  Den dupliceringen sker varje sekund i alla de celler som nybildas för att ersätt de gamla.  I […]

Stockholm den 30 oktober

November 2021-11-01: Nästan på årsdagen av bildandet av World Freedom Alliance, så skedde detta.  (20+) Facebook Skynda dig att gå igenom en av de bästa upptagningarna från Eld, ljus och sanningsfesten för FRIHET. Facebooks nya regler kan göra att den snart släcks ner. Spara, sprid och gå mot ljuset. Här figurerar 80 procent i styrelsen för Frihet för Sverige tillsammans med 1000 vänner.    Tack till alla och speciellt Anita som filmade. Och stort tack till Torbjörn […]

Skydda Barnen – Namninsamling

Oktober 2021-10-15: Skydda Barnen – Frihet Sverige samt partner-organisationer kräver genom denna skrivelse till ansvariga beslutsfattare samt berörda att:   Covid – 19 vaccinationerna till barn stoppas omedelbart. En oberoende utredning omedelbart görs av det verkliga innehållet och faktiska biverkningar samt dödsfall av samtliga covid 19 vaccin.  Vårt krav baseras på att:  Covid-19-vaccinerna inte har något etiskt godkännande för läkemedelsprövning i Sverige. Covid-19-vaccinerna är experimentella (det finns inga långtidsutvärderingar) och att injektion av dessa medel […]

Två kvinnor som står upp för barnens hälsa

Två veckor efter polis och TV-bluffen i Västerås får äntligen Marianne Liljeholt ge sin version – den sanna – om vad som hände i Västerås.   Hon får också hjälp av Linda Falkenström, Linus Noremalm och undertecknad att ta upp den verkliga problematiken om vad etablissemanget gör mot sina viktigaste medborgare barnen . ger dem oprövade injektioner som alltmer visar sin farlighet.Lyssna och se till att sanningen segrar, genom att sprida inlägget: Ingemar LjungqvistBakgrund: Grundade föreningen SARA […]

Två filmberättelser till från Västerås

Händelserna i Västerås kan också ses från detta håll. Det är bara det att när AB och SVT bara förmedlar Polisens egna uppgifter så blir de sedda av över en miljon  tittare/ läsare. När de publiceras, som dessa två på andra siter ,så når inte den totala tittarsiffran upp till 20000. Men det här vi alla andra kommer in i bilden genom att sprida dessa nyheter. I dessa ytterligare två berättelser framkommer det också tydligt […]