Skydda Barnen – Namninsamling

Skydda Barnen – Frihet Sverige samt partner-organisationer kräver genom denna skrivelse till ansvariga beslutsfattare samt berörda att:   Covid – 19 vaccinationerna till barn stoppas omedelbart. En oberoende utredning omedelbart görs av det verkliga innehållet och faktiska biverkningar samt dödsfall av samtliga covid 19 vaccin.  Vårt krav baseras på att:  Covid-19-vaccinerna inte har något etiskt godkännande för läkemedelsprövning i Sverige. Covid-19-vaccinerna är experimentella (det finns inga långtidsutvärderingar) och att injektion av dessa medel således utgör […]

Två kvinnor som står upp för barnens hälsa

Två veckor efter polis och TV-bluffen i Västerås får äntligen Marianne Liljeholt ge sin version – den sanna – om vad som hände i Västerås.   Hon får också hjälp av Linda Falkenström, Linus Noremalm och undertecknad att ta upp den verkliga problematiken om vad etablissemanget gör mot sina viktigaste medborgare barnen . ger dem oprövade injektioner som alltmer visar sin farlighet.Lyssna och se till att sanningen segrar, genom att sprida inlägget: Ingemar LjungqvistBakgrund: Grundade föreningen SARA […]

Två filmberättelser till från Västerås

Händelserna i Västerås kan också ses från detta håll. Det är bara det att när AB och SVT bara förmedlar Polisens egna uppgifter så blir de sedda av över en miljon  tittare/ läsare. När de publiceras, som dessa två på andra siter ,så når inte den totala tittarsiffran upp till 20000. Men det här vi alla andra kommer in i bilden genom att sprida dessa nyheter. I dessa ytterligare två berättelser framkommer det också tydligt […]

Två manifestationer i Stockholm på två dagar

Helgen den 18-19 september hölls i Stockholm två viktiga manifestationer – med två helt skilda karaktärer. På lördagen hade man i Stockholm som en av många städer runtom i världen anslutit sig till World Wide Rally. Det fanns ingen egentlig arrangör men eftersom det blev en mycket energifylld till ställning med bortemot 600 deltagare så var det en manifestation som strålade ut. Bemötandet från de som stod eller satt vid sidan om på sina uteserveringar […]