Björn Hammarskjöld remiss till Socialdepartementet

Björn Hammarskjöld talar ut gentemot Socialdepartementet

Björn Hammarskjöld har som vanligt med skärpa och viktiga argument helt sågat det förslag till beslut,  som Socialdepartementet upprättat. 
 
I förslaget vill man smyga på oss vaccinationspass och därefter överlåta åt arrangörer att vägra släppa in de som vägrat ta vaccinationer – med andra ord väljer man den Macchiavelliska metoden – eller om man så vill den metod man länge hade i Sydafrika, där man delade in befolkningen i två stora grupper. 
 
I det Hammarskjöldska remissvaret finns också många faktauppgifter som kan tjäna som bra underlag i den fortsatta debatten.
 
 
Ingemar Ljungqvist