Skolan ska överhuvudtaget inte blanda sig i vilka som ska vaccineras eller inte, då det hamnar utanför den kommunala kompetensen enligt 2 § 2 kap. Kommunallagen.

Skolsköterskan har ett ansvar enligt 1 § 3 kap. Patientlagen att ge en allsidig information och måste objektivt upplysa om de risker för biverkningar som finns samt tillgängliga alternativ för att förebygga sjukdom, exempelvis alla kända behandlingsformer c19early.com

En lärare bör inte ställa frågan om vilka som är vaccinerade, tänker vaccinera sig eller inte, då uppgifter om någons hälsotillstånd är sekretessbelagda enligt 21 kap. Offentlighets- och sekretesslagen. Läraren gör sig därför skyldig till brottslig gärning om läraren genom sitt förfaringssätt ser till att uppgifterna offentliggörs i en klassrumssituation utan föräldrarnas medgivande.

Den kränkning det innebär kan vara skadeståndsgrundande.

Kit Larsen Hughes Ansvarig om att rapportera om vad som händer i sociala media om barnens rättigheter.

Legitimerad sjuksköterska i USA berättar om hur det eg är på sjukhusen nu, med alla allvarliga biverkningar och dödsfall efter C-💉och att dessa inte ens blir rapporterade till VAERS‼️

https://youtu.be/obdI7tgKLtA

 

Senaste inlägg

World Freedom Alliance

Medic Debate - Mikael Nordfors

Råd hur du förstärker ditt immunförsvar

 • Viktiga D3 vitaminet
  ..."Se till att du tar ett tillskott på minst 5 000 IE per dag för att ha minst 125 nmol/L och hålla dig frisk....."
  Björn Hammarskjöld
  Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi, f.d. överläkare i pediatrik
  Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet  (1971)
  Källa utdrag från: Björn Hammarskjölds blogg
 • Bygg upp ditt immunförsvar med vitaminer & mineraler.
  Läs artikeln från mars 2020. LÄNK

Gör din röst hörd

KNAPPTRYCKARNA UNDERSÖKER
Läs mer

Vaken.se

Sharing a story can change the world. Frontline Films™ is finding the moments that matter, capturing the soul of a powerful story, and shining the light of truth into the darkness of confusion and chaos. LÄNK