Påverka förslag om vaccinationspass

Jag är en av dina ”externa” vänner, har själv varit vaken sedan 2015 (är fd reporter på Expressen). Nu ser jag att folk kan skriva in till regeringen vad de tycker om förslag på införande av v-pass. Obs! Sista dag den 24 september så det är bråttom! Vore jättetacksam! Bästa hälsningar från en vaken kamrat. Här kommer länkarna, samt ”bi-info” om hur svaren ska formuleras samt  länkar till promemorian och själva remissen: https://www.regeringen.se/remisser/2021/09/remiss-pm-vaccinationsbevis-som-smittskyddsatgard/ https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/09/vaccinationsbevis-som-smittskyddsatgard/ Länkar:https://www.regeringen.se/remisser/2021/09/remiss-pm-vaccinationsbevis-som-smittskyddsatgard/  Remissvaren ska ha kommit in till […]

Tillägg pressmeddelande – Graphene

Kari Hejt som listas som en av ledarna i Graphene flagship är involverad i många olika grafen projekt, han är bra att söka på. Han är anställd på Chalmers. https://graphene-flagship.eu/collaboration/about-us/meet-the-team/executive-board/    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33293811/ Företaget Versarien tillverkar Graphene och Kari Hjelt är inblandad även här. Här kan man hitta en kopia av ett avtal mellan Versarien och en turkisk forskare som har forskat kring och kommit fram till att Graphene kan användas som botemedel mot covd-19. https://www.investegate.co.uk/versarien-plc–vrs-/rns/sars-cov-2-inhibition-by-graphene–-metal-oxides/202011180700076457F/ https://www.directorstalkinterviews.com/versarien-plc-forms-the-versarien-graphene-advisory-panel/412861813 ”The solution described in Proceedings […]

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

Vi bevittnar hur multinationella företag terraformerar planeten framför våra ögon. Ett fåtal mäktiga individer och maktcentra tar över och påtvingar mutation av mänskligheten. Genom en sedan länge planerad teknokrati har de en aldrig tidigare skådad makt att etablera sin vision om en ny världsordning ovanpå covid-19. Denna Korporativism betonar individens tillhörighet definierad på de tre samhällsgrupperna – Slav, Livegenskap och Träl. KOMMENTAR TILL DELGIVNINGEN ”Hur många dog efter vaccindosen:experimentet gen terapin?” ”V” D T 198  […]

Covid injektioner kan ge symptom likt strålningssjuka.

Det verkar även som injektionerna kan ge upphov till radioaktivitet vilket kan utlösa symptom likt strålningssjuka. LÄNK Samuel AndreassonBakgrund: fullständigt namn :Samuel Nsumbu av familjen :Mbenza-Schneeweiss Andreasson, födelseort hamnstaden Matadi, beläget i före detta Zaïre, även kallad Bakongo eller Liberté Central, land (Congo Kinshasa R.D.C) – Diplomerad Frihetskonsult genom Source Freedom Academy, Frilansande styrelsemedlem i Föreningen Frihet Sverige, vars internationella motsvarighet är World Freedom Alliance. Rådgivare inom Frihetsrörelsen både lokalt och internationellt. Medlemskap i Brödraskapet möjliggör och […]