Upphäv samtliga restriktioner NU

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi F.d. överläkare i pediatrik, Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet  (1971) Molekylärbiolog som arbetat på lab med mässlingsvirus RNA under 8 år och med HIV:s höljprotein under 2 år