Upphäv samtliga restriktioner NU

Nu finns data från Crush Covid med de olika smittvägarna i Region Uppsala 1. Det är smittspårningen som har tagit reda på de olika smittvägarna. De har delat upp smittvägarna i 26 olika godtyckliga kategorier. Låt oss se på de restriktioner som gäller och de smittvägar som är viktiga. En smittväg som utgör mindre än en procent kan vi bortse från över huvud taget. Den restriktionen som skulle förhindra smittspridning kan då saklöst upphävas. Är det […]