Aktiviteter  –  LÄNK till FrihetSverige Telegram

Centrala insatser

 • Upplysa, verka, stötta och granska
 • Att upplysa centrala yrkesgrupper såsom tjänstemän, militär personal, skolpersonal, läkare, poliser, näringsidkare, forskare, markägare m.fl. om innebörden av ”The Great Reset”.
 • Att verka för att återinföra tjänstemannaansvaret i Sverige.
 • Att stötta den lokala och kontanta ekonomin.
 • Att granska och lagsöka myndigheters överträdelser.

Konkreta åtgärder

Hur avbryter vi ”The Great Reset” i Sverige?

 • Vi skall stötta lokal ekonomi genom lokala näringsidkare och butiker via grannsamverkan.
 • Vi skall värna kontanterna som giltiga betalningsmedel i ekonomin. Medborgarnas självklara makt över sin privatekonomi skall inte kontrolleras av banker eller grupperingar utan insyn.
 • Vi skall väcka talan mot tjänstemän och myndigheter för lagöverträdelser och desinformation.

 • Politiker som i strid med grundlagarna, föreslår, röstar för eller genomför totalitära restriktioner eller sanktioner skall lagföras med stöd av svensk lag och internationell rätt.

 • Talan skall väckas mot kommuner och regioner vilka stänger ner verksamheter i strid mot grundlag och internationell rätt.

 • All direkt eller indirekt påverkan på enskild medborgare eller anställd avseende PCR-testning, vaccination, vaccinationspass vid uttalat eller outtalat hot om omplacering, sociala konsekvenser eller yrkesförbud skall stoppas då detta strider mot FN- och EU-stadgarna samt mot svensk grundlag. Talan skall därför väckas mot ansvariga.

 • Tillkomsten av PCR-testernas utbredning, i strid med medicinsk evidens, skall utredas av oberoende juridisk enhet.

 • Direkt eller indirekt tvingande regler för genomförande av PCR-test skall prövas av domstol och talan väckas mot ansvariga.

 • Väcka och driva talan mot tjänstemän vilka utfärdar sanktioner eller böter i strid med svensk grundlag, fram till prejudicerande utfall i HD.

 • Skattefinansierad desinformation avseende misskreditering av vetenskapligt bevisade profylaktiska och terapeutiska behandlingar av covid-19 skall utredas av oberoende juridisk enhet.

 • Väcka talan avseende skattefinansierad desinformation och misskreditering av vetenskapligt bevisade profylaktiska och terapeutisk behandling av covid-19.

 • Utreda och väcka talan avseende skattefinansierade ovetenskapligt underbyggda krav på t.ex. ansiktsmasker eller lock-downs.

 • Desinformation via skattefinansierad media skall granskas och talan väckas mot forskare och läkare vilka medvetet undanhållit forskningsmässig eller klinisk fakta som kunnat lindra patienters lidande eller förhindra dödsfall.

 • Påtryckningsmetoder, jävsförhållanden eller bevis för direkta mutor eller annan otillbörlig ersättning till forskare, läkare, tjänstemän eller närstående skall granskas samt talan väckas mot ansvariga för vållande till död eller vållande till medicinsk skada.

 • Talan skall väckas vid vaccinationsskador och dödsfall mot ansvariga myndigheter och befattningshavare vilka godkänt, uppmanat eller bidragit till att individer känt socialt tvång att vaccinera sig. 

 • Grupptalan i form av skadeståndsprocesser skall inledas för att kompensera medborgare för dödsfall eller  biverkningsskador.

 • Genomförandet av en fullständig utredning av vaccinationsprogrammets tillkomst, vilka som tillhandahållit bakomliggande beslutsfakta samt skälen till den medicinska försiktighetsprincipens inaktivering

Gruppregler

Kultur och Ledningsgruppen

#greendonkeycooperations sammankallande mat, hälsa och miljö aktiviteter går under arbetsnamnet – Region och Förortsvandring. Här planerar vi, och genomför, kulturaktiviter på temat förortsvandring mat, hälsa, miljö, och innovativ media. Länk
Följ oss på sociala medier och läs mer på hemsidan www.greendonkey.org 

Mode-Konst och Musik
Mat-Hälsa och Miljö

Praktikprogrammet

Kultur och Ledningsgruppen

#theoopacabanaorchestra sammankallande kulturaktiviter går under arbetsnamnet –
Region och Förortsvandring Länk. Följ oss på sociala medier och läs mer på våran hemsida. www.nsumbumbenza.co. Sök din praktikplats på. Länk @Sthlmekot.se Location Production
#theoopacabanaorchestra, fashion, art & music

Är detta möjligt?

 1. Nej, för den som är fastlåst i Jantelagen.
 2. Ja, om man övervinner sin rädsla och står fast i  grundlagen

 
Våra medlemmar har redan genomfört manifestationer i Stockholm, den 6 mars, 1:a maj och 6 juni.  Då kunde inte längre eliten tiga ihjäl oss utan var tvungna att med lögner förlöjliga oss. I juli 2021 genomförde två andra medlemmar en Bota Sverige turné runt om i landet.

.

Se även

Delta i vår Enkätundersökning/ verksamhet genom att svara på några frågor. LÄNK

Senaste inlägg

Råd hur du förstärker ditt immunförsvar

 • Viktiga D3 vitaminet
  ..."Se till att du tar ett tillskott på minst 5 000 IE per dag för att ha minst 125 nmol/L och hålla dig frisk....."
  Björn Hammarskjöld
  Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi, f.d. överläkare i pediatrik
  Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet  (1971)
  Källa utdrag från: Björn Hammarskjölds blogg
 • Bygg upp ditt immunförsvar med vitaminer & mineraler.
  Läs artikeln från mars 2020. LÄNK

Gör din röst hörd

KNAPPTRYCKARNA UNDERSÖKER

World Freedom Alliance

Vår internationella motsvarighet.

Medic Debate - Mikael Nordfors

Vaken.se

Sharing a story can change the world. Frontline Films™ is finding the moments that matter, capturing the soul of a powerful story, and shining the light of truth into the darkness of confusion and chaos. LÄNK

Nordic News Center

Sthlmekot