Policy

Den grund som vår förening vilar på utgör främst av våra stadgar:

 

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att öka graden av Frihet för alla som bor i Sverige. Frihet kan här definieras som rättighet till insyn och medbestämmande i alla beslut som rör varje enskild individ, samt subsidaritetsprincipen, dvs att alla beslut ska fattas på lägsta möjliga hierarkiska nivå, med så mycket som möjligt utfört på individnivå. 

Vi vill bekämpa alla former av korruption och verka för att skydda våra grundlagsstadgade rättigheter såsom yttrandefrihet, mötesfrihet, rätten att arbeta samt rätten till att bestämma över våra egna kroppar. Vårt främsta medel för att förverkliga detta syfte är att tillämpa så mycket gräsrotsdemokrati som möjligt.

 

Varför behövs vi?

World Economic Forums projekt ”The Great Reset” implementeras nu under namnen “Agenda 21”, “Agenda 30” och ”Build Back Better”. Dessa överstatliga strategier gör att vi medborgare redan gradvis förlorat ägande, inflytande, fri- och rättigheter samtidigt som främmande totalitära lagar och lock-downs införts.

 

Hur arbetar vi?

Föreningen Frihet Sverige arbetar med att korstabulera sekventiella förlopp. På så sätt ser vi var tankarna konvergerar och kan inom dessa områden verka opinionsbildande genom upplysande fakta.

Senaste inlägg

World Freedom Alliance

Medic Debate - Mikael Nordfors

Råd hur du förstärker ditt immunförsvar

 • Viktiga D3 vitaminet
  ..."Se till att du tar ett tillskott på minst 5 000 IE per dag för att ha minst 125 nmol/L och hålla dig frisk....."
  Björn Hammarskjöld
  Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi, f.d. överläkare i pediatrik
  Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet  (1971)
  Källa utdrag från: Björn Hammarskjölds blogg
 • Bygg upp ditt immunförsvar med vitaminer & mineraler.
  Läs artikeln från mars 2020. LÄNK

Gör din röst hörd

KNAPPTRYCKARNA UNDERSÖKER
Läs mer

Vaken.se

Sharing a story can change the world. Frontline Films™ is finding the moments that matter, capturing the soul of a powerful story, and shining the light of truth into the darkness of confusion and chaos. LÄNK