SENASTE NYTT:Lördagen den 22 januari 2022 kl 14.00 samlas vi som insett att vaccinationspass är ett stort steg mot Apartheid i Sverige ….. Virus eller inte virus – det är frågan! ….. Galna kosjukan hos vaxxade ….. Vi söker vaccin-skadade för unik rättegång mot AstraZeneca i Södertälje för grafenoxid i sprutan; lawsuit against Astra …. Ett omedelbart MORATORIUM för injektionerna  ….. Svensk vetenskaplig artikel som måste tas på allvar för att rädda barnen …. Anmälan till polis och åklagare: Brott mott de mänskliga rättigheterna …… Nu har flera EU ledamöter tröttnat på Gates, Faucis  och Schwabs globalistfasoner … En naturlig medicin att ta – om du får Covid….. Skydda Barnen- Namninsamling …. FÖRENINGEN FRIHET SVERIGE ENHET * SANNING * MEDVETENHET* DET STORA UPPVAKNANDET Hur avbryter vi ”The Great Reset” i Sverige? Sveriges demokrati och grundlagsskyddade fri- och rättigheter är hotade.

 

Brottsanmälan för Brott mot Mänskligheten tillställd såväl Polis som Åklagarmyndighet 

I Stockholm den 23 oktober överlämnades följande polisanmälan till några av de poliser som där tjänstgjorde, Matilda och Andreas.  Anmälan lästes också upp av Marianne Liljeholt (cirka 25 min in i detta klipp De Ljuger om allt 1.0 (rumble.com)

Virus eller inte virus – det är frågan!

I debatten runt Corona så har det senare framkommit efter förfrågan att själva smittämnet i fråga aldrig har isolerats, än mindre kartlagts med avseende på hela dess arvsmassa. Antagandet att det tillhörde den grupp av Coronavirus som tidigare fanns kartlagda var bara ett tidigt påstående från kinesiska forskare som tillsammans med WHOs sakkunniga fick ligga till grund för hela den hysteri som följde. Läs mer


Svensk vetenskaplig artikel som måste tas på allvar  –  för att rädda barnen

 
I mitten av oktober publicerades i tidskriften Virus en helt fantastisk artikel som avslöjar varför de som fått en långvarig Covid infektion har fått sina problem ifrån. Läs mer
 

Ett omedelbart MORATORIUM för injektionerna

För övriga som får detta utskick gäller att de kan sprida informationen vidare i sina respektive forum, oftast press. Från en egen synpunkt är läget nu så  allvarligt att varje avvaktande är liktydigt med att man därmed låter medvetet de svenska barnen utsättas för rena ryska rouletten.  Läs mer
 

Så här ser anmälan ut: 
 

POLISANMÄLAN

DIREKT TILL MATS LÖVING via DIALOG-POLISERNA Andreas och Matilda VI ANMÄLER HÄRMED ALL LEGITIMERAD SJUKVÅRDS-PERSONAL SOM GER EXPERIMENT-INJEKTIONER med mRNA -spikproteiner.  Läs mer

Skydda Barnen – Namninsamling !!! Skriv under här!

Frihet Sverige samt partner-organisationer kräver genom denna skrivelse till ansvariga beslutsfattare samt berörda att:

 • Covid – 19 vaccinationerna till barn stoppas omedelbart.

Organisationer som står bakom uppropet:

      

Vad är vi?

Det Stora Uppvaknandet är en nationell strategi för att på ett opinionsbildande pedagogiskt sätt återta våra friheter, införa direktdemokrati, bekämpa korruption och återinföra fri och partiobunden forskning och vetenskap.

Föreningen Frihet Sverige skall arbeta ihop med sakkunniga forskare, läkare, jurister, poliser, militärer, veteraner samt motivationstalare i ett organiserat politiskt obundet motivations-, folk- och opinionsbildande informationsnätverk.

Varför behövs vi?

World Economic Forums projekt ”The Great Reset” implementeras nu under namnen “Agenda 21”, “Agenda 30” och ”Build Back Better”. Dessa överstatliga strategier gör att vi medborgare redan gradvis förlorat ägande, inflytande, fri- och rättigheter samtidigt som främmande totalitära lagar och lock-downs införts.

Hur arbetar vi?

Föreningen Frihet Sverige arbetar med att korstabulera sekventiella förlopp. På så sätt ser vi var tankarna konvergeraroch kan inom dessa områden verka opinionsbildande genom upplysande fakta.

Bildandet oktober 2020

Manifestation november 2020

Medborgarplatsen 6 mars 2021

Om framtida demokrati

Se även

Delta i vår Enkätundersökning/ verksamhet genom att svara på några frågor. LÄNK

Senaste inlägg

Råd hur du förstärker ditt immunförsvar

 • Viktiga D3 vitaminet
  ..."Se till att du tar ett tillskott på minst 5 000 IE per dag för att ha minst 125 nmol/L och hålla dig frisk....."
  Björn Hammarskjöld
  Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi, f.d. överläkare i pediatrik
  Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet  (1971)
  Källa utdrag från: Björn Hammarskjölds blogg
 • Bygg upp ditt immunförsvar med vitaminer & mineraler.
  Läs artikeln från mars 2020. LÄNK

Gör din röst hörd

KNAPPTRYCKARNA UNDERSÖKER

World Freedom Alliance

Vår internationella motsvarighet.

Medic Debate - Mikael Nordfors

Vaken.se

Sharing a story can change the world. Frontline Films™ is finding the moments that matter, capturing the soul of a powerful story, and shining the light of truth into the darkness of confusion and chaos. LÄNK

Nordic News Center

Sthlmekot